vineri, 28 februarie 2014

Liniște după Crăciun 26.12.2013 Silence after Christmas

E Crăciunul, sărbătoare și odihnă în partea mea de lume! Aici Crăciunul are semnificație religioasă doar pentru creștinii din sudul țării (și puținii din alte zone cum ar fi prietenul Arun din Dehra Dun venit din Tamil Nadu din sud) și e zi liberă pentru toți indienii cu serviciu. Așa că în Lodhi Garden, singurul loc unde îmi propun să merg azi, e mare aglomerație. Până la plecare merg cu George la micul dejun la un restaurant tibetan pentru o supă și niște momos! George nu știe exact cum se ajunge la grădinile Lodi, nu a fost niciodată acolo deși e o grădină în stil britanic! Mă uit pe harta metroului și cea mai apropiată stație îmi pare JLN Stadium. Nici pe departe! Cobor aici, întreb de Lodhi Road și Lodi Garden și sunt ghidat spre Lodhi Road. De aici mă ghidez pe harta fotografiată de pe Google Maps și mă descurc să ajung pe Max Mueller Marg pe lângă sediul WWF India până la intrarea principală a grădinilor Lodi. Mă plimb pe aleile curate ale grădinilor extrem de liniștite din centrul orașului. Trec peste podul Athpula, ultima construcție din timpul conducerii mogule (ath vine de la cei opt stâlpi care susțin podul), pe lângă mica moschee ajung la turelă, ultimul turn din zidul de apărare al grădinilor și mă îndrept spre celălalt capăt al grădinii unde e Mormântul lui Muhammad Shah, ultimul conducător din dinastia Sayyid. Deși sunt mulți localnici, e tare liber și liniște! Găsesc alei pe care ajung la complexul Bara Gumbad format din Bara Gumbad (poarta spre moschee), moscheea cu trei domuri și mai depărtat mormântul lui Sheesh Gumbad (remarcat prin ceramica albastră de pe exterior). Mi se cam  termină bateria de la aparatul foto și abia reușesc să mai fac câteva cadre la Mormântul lui Sikander Lodi. Pe zidurile de apărare ale acestuia sunt foarte multe veverițe alpiniste și un tânăr pictor care reconstruiește pe hârtie imaginea intrării în ansamblul arhitectural. Câteva secunde îi admir penelul în desfășurare! Ies pe lângă lac pe intrarea pe care am venit și întreb de cea mai apropiată stație de metrou. E Khan Market și până acolo un șofer de auto ricșă mă duce pentru 10 rupii! Merg până la stația Moolchand (venisem pe la Kailash Colony) și de aici mă descurc să ajung la George acasă. Îi spun că e musai să meargă în grădinile Lodi, îi mulțumesc pentru tot și merg spre gară. Seara am tren spre Varanasi la vagon sleeper! Voi dormi singur pe un pat aflat sus între cele trei paturi. Jos stă o femeie de 70 și ceva de ani, la mijloc alta de vreo 45! Vagonul de dormit e deschis, sunt 8 paturi în "separeuri", câte trei suprapuse și alte două pe laterala trenului. Și mult timp indienii vorbesc între ei, mănâncă sau beau ceaiuri (ceea ce voi face și eu pentru înviorare dimineață). La finalul drumului e foarte multă mizerie în vagon față de curățenia de la plecare!

It's Christmas, feast and rest in my part of the world! Here Christmas has a religious significance only for the Christians from south (and a few from other zones as my friend Arun from Dehra Dun who also came from south) and it's free day for working Indians. So, in Lodi Gardens, the only place I want to visit today, I'll have a lot of crowd! Before leaving, I go with George to a Tibetan restaurant for a soup and some momos! George doesn't know exactly how to reach Lodi Gardens, he has never been there although it's a British style garden! I look on the metro map and it look like the closest station is JLN Stadium. Totally wrong! I get of the metro, I ask for Lodhi Road and Lodi Garden and I am guided to Lodhi Road. I use a map pictured from Google Maps and I reach the main Lodi Garden entrance on Max Mueller Marg next to WWF India central offices. I walk on the clean alleys of the quiet gardens from the center of the city. I walk over Athpula bridge, the last building from mogul rulers (ath mean the eight pillars of the bridge), next to a small mosque I reach the Turret, the last tower from the gardens defense walls and I go to the other end of the gardens where you find Muhammad Shah Tomb, the last of Sayyid rulers. There's a lot of place and quiet despite of all locals! I find some alleys and reach Bara Gumbad complex formed of Bara Gumbad (gate to the mosque), the three domes mosque and at some distance Sheesh Gumbad Tomb (you can see the blue ceramic tiles from the outer side). The camera battery is almost finished and I hardly make some pictures at Sikander Lodi Tomb. On the defense walls I see a lot of climbing squirrels and a young painter who rebuilds on paper the entrance of the architectural assembly. I admire his working brush for a few seconds! Next to the lake I go out of the gardens on the exit I entered and I ask for the closest metro station. It's Khan Market and a auto rickshaw driver takes me there for 10 rupees! I take the metro to Moolchand station (I came to Kailash Colony) and I reach George's home quite easy. I tell him that he must visit Lodi Gardens, thank him for everything and go to the main station. I have a night train to Varanasi at sleeper couch! I will sleep alone on the upper bed (from three beds). There's an old 70 years old in the lower bed and a 45 year old one in the medium one! The sleeping couch is open, there are 8 beds in each compartment, three on each size and two on one side of the train! The Indians speak one to others, eat and drink tea for a long time (I will drink one tea for refreshment in the morning!). In the morning there will be a dirty couch comparing to the one in the evening!Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu