joi, 6 februarie 2014

Adaptare asiatică - Asiatic adaptation 14 decembrie/december 2013

Pentru unii dintre voi e ceva obișnuit să călătoriți pe alte continente. Mie acum mi-a venit rândul să ies din bătrâna Europă! Așa că nu vreau neapărat să văd marile obiective din Istanbul fiindcă am timp la întoarcere. Acum am doar opt ore între avioane și, îndrumat anterior de un coleg al surorii mele, iau metroul pe linia M1A de la Havalimani (aeroport) până la Aksaray. De aici cobor pe străzi încâlcite la Yenikapi, penultima stație de metrou europeană. Știam de metroul intercontinental de la Iulian Sîrbu din toamnă. Cobor la linia ce merge prin tunelul Marmaray și trec Bosforul pe dedesubt, altfel decât românii și călătorii de odinioară. Dintre călătorii români îmi aduc aminte de Dimitrie Cantemir și de ecranizarea romanului "Toate pânzele sus!" de Radu Tudoran. Mai știți secvența când e alergat Ismail de neveste pe docurile Stanbulului :D? Ies la Uskudar la suprafață. Prima dată în Asia, prima dată în afara Europei! Doar Bosforul mă desparte de continentul-mamă, dar atmosfera e altfel! Case înghesuite cu câteva etaje pe dealuri, multe moschei, multă lume pe stradă, multă agitație... Bine ai venit în Asia! Cu feribotul caut să mă întorc în Europa! Sunt atât de fascinat de apele agitate ale Bosforului încât mi se pare că feribotul merge în cerc. Din vina mea (fiindcă nu am studiat o hartă mai bine) feribotul a ajuns la Sirkeci pe canalul Halim/Golden Horn pe malul stâng și am rămas în el ferm convins că încă sunt în Asia. La următoarea stație e iarăși Uskudar! Cobor din feribot și mă plimb câteva ore prin cartierul "vălurit" pe străzi înclinate, printre și prin moschei, prin mici bazaruri și sunt încântat de diversitatea culturală, culinară, estetică și ambientală. Mi se par prea puține orele până la plecarea spre aeroport! Cu metroul mă întorc în Europa la Yenikapi (3 lire), urc pe jos vreo două stații pe linia de tramvai, ajung la Agya Sophia și parcul Topkapi după apus și mă urc în tramvaiul T1 de la stația Beyazit (fentez cumva aparatele și nu iau bilet). E un tramvai modern care mă duce până la Zeytinburnu. Un călător ca și mine mă fascinează în tramvai și schimb câteva gesturi cu el până să cobor. Iau un sandwich ca să schimb și ceva bani și cu metroul ajung la aeroport și apoi seara urc în avionul ce mă duce "far, far to East"... 

Travelling on other continents may be something usual for some of you. Now it's my turn to get out of the old Europe! So I don't really want to see the great touristic sites of Istanbul because I have some time when I'll turn back. Now I have eight hours between planes and, guided by a colleague of my sister, I take the M1A metro line from Havalimani (airport) to Aksaray. From here I go down on the puzzling small roads to Yenikapi, the penultimate european metro station. I knew about the intercontinental metro line from Iulian Sîrbu from the last autumn. I go down to the line that goes through Marmaray tunnel and I cross the Bosphorus underwater, in a different way from the roumanians and the travellers from other times. I remember of the roumanian traveller Dimitrie Cantemir and the film adaptation of the novel "Toate pânzele sus!" of Radu Tudoran. Do you remember the sequence where Ismail is followed by his wives on the docks of Stambul :D? I go up to surface at Uskudar. For the first time in Asia, for the first time outside Europe! Only the Bosphorus separates me from the mother continent, but the atmosphere is different! Crowded houses with a few levels on the hills, a lot of mosques, a lot of people on the street, a lot of agitation... Welcome to Asia! I try to come back to Europe by ferry! I am so fascinated by the stirred waters of Bosphorus and I feel like the ferry goes in a circle. It's my fault of not studying a map and I imagined that I'm still in Asia when the ferry reached Sirkeci on Halim/Golden Horn channel. I stayed on the ferry convinced that I'm still in Asia. Next station is Uskudar again! I get off the ferry and walk for a few hours in the "wavy" neighborhood on steep streets, between an inside mosques, through small bazaars and I am fascinated by the cultural, food, esthetic and ambiental diversity. The hours seem very few before leaving for the airport! I come back to Europe to Yenikapi (3 liras), I go up on the tram line for two stations, reach Agya Sophia and Topkapi park after sunset and I go up in tram T1 from Beyazit station (by passing over the control gates without a ticket). This modern tram take me to Zeytinburnu. I am fascinated by another traveller in the tram and I change a few gestures with him. I change money by taking a sandwich and take the metro to Havalimani airport. Later in the evening I take off with the plane that flies me "far, far to East" ...
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu