joi, 24 aprilie 2014

Călătorie diurnă obișnuită cu trenul 12.01.2014 Usual day train travel

Dimineață ajung la peron și trebuie să fiu atent la numărul și numele trenului cu care plec. Pe peronul alăturat pleacă alt tren tot spre Dehradun și face mult mai mult timp. Până vine trenul meu 12017 Shatabdi Express, intru în vorbă cu un tip din Haridwar, îmi oferă un suc de portocale și îmi spune că pot să folosesc toaleta unui alt tren care rămâne la peron. Mai schimbăm ceva vorbe și la 6.30 vine trenul la peron. La 6.50 ar trebui să pornim din loc! Ne găsim locurile în vagoane, ajut o familie să ajungă cu bagajele la vagonul lor și mă bucur când mă regăsesc pe lista de pe vagonul de dormit (Sleeper). Mă întind puțin, mai citesc ceva și caut să mă odihnesc. Am drum lung de mers!

In the morning I reach the platform and I must be careful for the number and the name of the train. On the nearby platform it's another train to Dehradun and it make more time. Before coming of my train 12017 Shatabdi Express, I chat with a man from Haridwar, he offers me an orange juice and tells me that i can use the toilet from another train staying at the platform. We chat for a few minutes and the train comes at 6.30 at the platform. We should start at 6.50! We find our seats, I help a family to reach the coach with all their luggage and I am happy to find my name on the coach list (Sleeper). I lay down, read something and try to rest. I have a long way!

Mergem vreo oră și jumătate și ajungem în Ghaziabad. Și trenul se oprește. Și stă, și stă! E frumos peisajul în câmpia indiană cu ceață, dar totuși... Peste vreo jumătate de oră trenul se pornește din loc. Mai mergem vreo oră și ajungem în Meerut. Și iarăși stăm pe loc. Îmi iau vreo două sandwichuri de pe peron, le mănânc și tot stăm. Mai schimb câteva cuvinte cu câte un localnic (tare curioși sunt sau vor doar să se bage în seamă!) și peste vreo oră plecăm mai departe. Cu scârțâit de roți trenul merge pe linia dreaptă până la Muzaffar Nagar. Aici trenul stă doar 45 de minute până să pornească. E ca o râmă metalică ce abia se târăște prin câmpia de pe care se ridică ceața. La Saharanpur Junction facem o altă pauză unde mai coboară sau mai urcă alți călători. 

After one hour and something we reach Ghaziabad. And the train stops. And it stays, and stays! The view in the Indian foggy plain is nice  but still... In half an hour the train starts. After one hour we reach Meerut. And we stay! I eat two sandwiches and we are still staying. I chat with locals (they are curious or they just want to be heeded) and in one hour we move on. With scratching the wheels, the train follows the straight line to Muzaffar Nagar. We stay here for only 45 minutes! It's like a metallic worm creeping in the plain with less and less fog. At Saharanpur Junction we make a break and some travelers are goind on or off the train.

Cam de pe la Saharanpur începe partea de junglă. Pe stânga și pe dreapta copacii și lianele sunt încâlcite și cu greu ar putea pătrunde cineva pe acolo. De altfel pe aici sunt și niște parcuri naturale! În Saharanpur urcă un grup de tineri foarte curioși care mă întreabă tot felul de lucruri despre mine, despre Europa, despre familie etc. Întrebări care uneori mă enervează, alteori chiar îmi fac plăcere. Mai povestim una-alta, mi se mai oferă câte un ceai sau alune în coajă (le desfacem aruncând PE JOS cojile). Mi s-a părut așa neglijență și mizerie în trenurile astea mai ales spre finalul drumului! 

From Saharanpur the jungle starts. On the left and right the trees and lianas are tangled and hardly someone could enter there! There are some natural parks here! A group of curious young boys go up in Saharanpur and they ask me a lot about me, about Europe, about my family etc. Question that sometimes are anoying, sometimes are quite relaxing. We chat, they offer me tea or nuts with shells (we take the shells of and throw them ON THE FLOOR). So much negligence and dirt in these trains mainly on the last part of the trip!

Prietenul din Haridwar coboară la o stație mai mică (Doiwala) și ne salutăm cu speranța că ne vom revedea. Eu aș vrea peste o zi sau două să merg în Haridwar, el merge la nunta fratelui său. Rămâne să ne auzim la telefon! Trenul merge încet în ultimele două ore și stațiile sunt dese, mai ceva ca cele de la personalele noastre!

The friend from Haridwar goes down at a smaller station (Doiwala) and we salute hoping to see each other soon. In a day or two I want to reach Haridwar and he goes to his brother's wedding. We'll speak on the phone! The train goes very slow in the last two hours and the stations are frequent, more than the station from our local trains!

Teoretic după 315 km cam pe la ora 16.00 ar trebui să ajung în Dehradun. Cum trenul merge încet, ajung pe la 20.00 după ce se întunecă. Oricum sunt fericit că aici merg la prieteni. E vorba de Sanjay, un coleg de-al surorii mele de la un institut similar (Institutul de Fizica Pământului în Măgurele, România, Institutul de Geologie Himalayană Wadia, Dehradun). Când ajung în gară, mă sună Sanjay. E la 20 de metri de mine și mă recunoaște după rucsac. Ne salutăm ca buni prieteni și cu o ricșă mergem spre cartierul lor și apoi la Arun, un coleg de muncă.

After 315 km around 16.00 I should reach Dehradun. As the train is slow, I reach Dehradun at 20.00 after the dawn. In any case I am happy to go to some friends. I'm talking about Sanjay, a colleague of my sister from a similar research institute (Earth Physics Institute in Măgurele, România and Wadia Himalayan Geology Institute, Dehradun). When I reach the station, Sanjay calls me. He is at 20 meters in my front and recognize me by the backpack. We salute as good friends and go with an autorickshaw to their neighborhood and to Arun, a colleague of Sanjay.

Arun este din Tamil Nadu din sudul țării și e foarte de treabă. Vorbim de toate plecând de la elemente de geologie (mă mândresc și eu cu ceva cunoștințe de geologie), de expediții, de mâncare, de obiceiuri, de limbi cunoscute (Arun se mândrește că știe 6 limbi: două din Tamil Nadu, două din Karnataka - zone din sud, hindi și engleză - pe ultimele două le-a învățat de când lucrează aici în Dehradun în mediu internațional). Între timp face ceva de mâncare, mai face ceva curățenie și spre miezul nopții ne băgăm la somn. Mâine eu am în plan Rishikesh, Haridwar și cam atât. Oricum planurile se schimbă de pe o zi pe alta! Important mi se pare că Arun îmi oferă mie patul pentru dormit și o pătură groasă și Sanjay îi aduce lui un sac de iarnă ca să doarmă pe jos pe o pătură. Ca izolator folosește sub pătură un strat de câteva foi de ziar pe marmura rece! Vara e tare bine cu marmura rece, acum e rece!

Arun is from Tamil Nadu from south and he is very nice. We talk about all kind of stuff starting with geology (I am proud with my geology knowledge), trips, food, traditions, languages (Arun is proud to know 6 languages: two from Tamil Nadu, two from Karnataka -countries from south, Hindi and English - he learned the last two since he worked here in Dehradun in international environment). Meanwhile he makes some food, some cleaning and we go to sleep before midnight. For tomorrow I have a plan to Rishikesh and Haridwar. The plans are changing every day! It is important that Arun offers me the bed and a thick blanket for sleeping and Sanjay brings him a winter sleeping bag to sleep on the floor on a blanket. As an insulator he uses a sheet of newspaper on the cold marble! The cold marble is so good in the summer, now it's too cold!

Din ziua aceasta de drum nu am poze semnificative!

I have no significant pictures from this day!


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu