luni, 5 mai 2014

Uimitoare și neașteptată călătorie spre baza Himalayei 13.01.2014 Amazing and unexpected travel to the base of Himalaya

După cum spuneam pentru azi plănuiam Rishikesh și Haridwar. Ca omul pregătit pentru orice, am în rucsăcel tot ce îmi trebuie ca să mă descurc oriunde. Dimineață mănânc ceva cu Arun, mergem spre serviciul lui (institutul de care vorbeam) și eu merg mai departe la autogară (ISBT) să caut un autobuz spre Rishikesh. Chiar primul autobuz care e la ieșirea autogării pleacă într-acolo! Cum nu se poate mai bine! Taxatorul țipă cât de tare destinația și urc din mers. Pe drumul spre Haridwar ieșim din oraș prin zona de rezervație naturală. Multă lume pe stradă ca de obicei! După Doiwala ieșim din drumul de Haridwar în cel de Rishikesh, urcăm un deal împădurit (mi se pare că mergem foarte sus) pentru ca apoi să coborâm spre Rishikesh pe malul drept al văii Chandrabhaga și pe străduțe ajungem la autogară. Așa îmi place locul că nici nu observ toate schimbările de direcție! Mă trezesc în autogară un pic buimac. De fapt aveam nevoie de o toaletă! Găsesc una și nu am decât 5 rupii mărunt, mi le acceptă și mă uit de ce autobuze am pe acolo. Dacă nu sunt alte autobuze, posibil să rămân aici și să plec mâine mai departe (încotro o fi!).

As I said, the plan for today is Rishikesh and Haridwar. Being prepared for everything, I have everything I need in my small pack. In the morning I take my breakfast with Arun, we go to his place of work (the institute I told you about) and more to ISBT bus station to search for a bus to Rishikesh. The first bus at the exit of the station is goingg to Rishikesh! The best situation! The tax taker is screaming the destination and I jump in the bus. On the way to Haridwar we exit the city through a natural reservation. Crowd street as usual! After Doiwala we get out of Haridwar way on the road to Rishikesh, climb a wooden hill (it looks very high) and go down to Rishikesh on the right side of Chandrabhaga valley and reach the bus station. I like so much the place and I lose all the turns! In the bu station I feel a little dizzy. In fact I need a toilet. I find one and they accept my 5 rupees cash and then I check for the buses around. If i don't find a good bus, it's possible to stay here and leave tomorrow (wherevere it may be!).

Aud tot felul de destinații pentru autobuze și îmi sar în ochi (pe tabelele afișate) și în urechi Yamunotri și Gangotri. Gangotri e locul de unde se poate ajunge într-o excursie la izvoarele mamei Ganga! Ganga (Gange cum e cunoscut) izvorăște dintr-un ghețar aflat la peste 3000 de metri altitudine și este unul din râurile indiene sfinte!

I hear all kinds of destinations for buses and I see on charts and hear Yamunotri and Gangotri. Gangotri is the destination wherefrom you can make a trip to the spring of mother Ganga! Ganga (known as Gange) has a spring in an glacier more than 3000m high and it's one of the holy indian rivers!

Ca o paranteză, veți vedea doar două imagini dintre care una este o hartă din hotelul din Uttarkashi, una din puținele hărți bune pe care le-am găsit în India gratis.

As an extra, you'll see only two picture, one being a map from Uttarkashi hotel, one of the few good maps found in India for free.

Mi se spune că autobuzele nu merg până la Gangotri, ci doar până la Uttarkashi. Trebuie să merg în autogara alăturată. Nici nu mai stau pe gânduri. Schimbare de plan: merg în Uttarkashi, stau o noapte acolo și apoi mai vedem! Tot întreb "Uttarkashi? Uttarkashi?" în acea autogară (mai bine zis un loc de unde pleacă autobuzele cu mare hărmălaie), mi se arată autobuzul meu, urc în el și în 10 minute plecăm. Mi se pare că prețul plătit (220 rupii) e mare și curând îmi voi da seama că de fapt e foarte mic pentru calitatea drumului. Urcăm spre Narendra Sagar și cumva facem dreapta spre Tehri. Ca să fiu sincer, drumul îmi place atât de mult încât nu sunt foarte atent la numele localităților (care de fapt nici nu sunt prea multe). Drumul urcă prin junglă și datorită curbelor în pantă, am impresia că urcăm mult și că trecem de 2000 de metri. De fapt nici de 1500 de metri nu am trecut! Cumva facem dreapta spre Gaja (denumirea e orientativă pentru Google Maps fiindcă nu există pe hărți toate drumurile de aici) și coborâm pe foarte multe serpentine pe versantul drept al râului Bhagirathi (ultima parte a Gangei). Tot stau cu ochii pe geam și nu reușesc să fac deloc poze fiindcă am loc pe un scaun spre interiorul autobuzului. Mă mulțumesc doar să captez imagini pe retină și mă gândesc că voi poza/filma la întoarcere!

They tell me that buses don't go to Gangotri and only to Uttarkashi. I have to go to the nearby bus station. Instantaneous change of plan: I go to Uttarkashi, stay one night there and we'll see after! I ask "Uttarkashi? Uttarkashi?" in that station (better said a place for leaving buses and a lot of noise), they show me my bus and we leave in 10 minutes. The price (220 rupees) seems a little big and I will soon realize that it's too small for the quality of the road. We go up to Narendra Sagar and turn rigt to Tehri. I must say that the fascination of the road made me forget about the places (not to many localities). The road is going up in the jungle and the steep curves make me feel like being more than 2000 meters. In reality it's less than 500 meters! We turn right to Gaja (the name is for you for Google maps because some roads are not on any maps) and then we go down on a lot of curves on the right side of Bhagirathi river (the last highest part of Ganga). I watch on the windows and don't take any pictures being in the middle of the bus. I record the images in my mind and think about taking pictures/filming on the way back!

După câteva ore ajungem în Chamba unde e pauză de masă. Suntem undeva pe la 1600 de metri altitudine. De aici pleacă un drum care merge direct în Narendra Sagar spre Rishikesh. Încă plănuiesc să mă întorc pe aici! Îmi iau niște samosa, niște biscuiți, niște alune în coajă și un sandwich picant, îmi mai iau o sticlă de apă și sub niște case rezolv problema lichidului din vezică. Știu că indienii fac oriunde, dar eu nu pot chiar așa! Peste vreo jumătate de oră pornim la drum mai departe. Din Chamba coborâm pe drumul în serpentine de pe versantul drepta al râului Bhagirathi. În goana autobuzului pe serpentine agățate pe pantă văd apele turcoaz ale lacului de acumulare Tehri. Mă fascinează culoarea și mă las purtat de drum. Asfaltul e deocamdată bun și la un moment dat e întrerupt de niște lucrări de consolidare a drumului. Dacă nu aș avea încredere în șoferii indieni, aș zice că se răstoarnă cu totul! Tot sunt cu ochii pe geam, primesc un loc lângă șofer și admir drumul din fața autobuzului. Stăm toți claie peste grămadă și chiar mi se pare o apropiere umană și fizică mult mai mare decât în vest. Mai ții un copil în brațe, mai faci loc să mai stea o mamă sau o bătrână, mai te dai într-un colț ca să mai poată sta încă doi-trei tineri sau bărbați mai în vârstă... Eu stând lângă geam, la un moment dat văd că un nene mă roagă prin semne să îl las la geam. Îi fac loc și cu capul pe geam vomită în exterior. E de înțeles la cum e drumul! Șoferul continuă drumul fără să se sinchisească. Începe să se lase seara și parcă nu mai ajungem. Trecem de Dharasu (pe unde vom merge peste două zile) și facem cumva dreapta pe malul aceluiași râu Bhagirathi. Este denumirea Gangei în această zonă! Îmi place mie să fiu pe drumuri mereu, dar acum merg de dimineață și tare aș vrea să ajung în Uttarkashi. Încă e drumul bun și deodată începem o coborâre pe un drum înclinat de pământ în jos spre oraș. Eu încă am impresia că suntem peste 2000 de metri și de fapt suntem pe la 1500-1600 m altitudine! Așa de frumos a fost drumul că parcă tot am văzut dinții pieptenului făgărășean de câteva ori mai mari și cu vârfurile în turcoazul glaciar! Se întunecă și șoferul tot coboară în grabă în valea în care se aprind luminițe. Nu prea multe că oamenii merg la culcare devreme!

In a few hours we reach Chamba for eating break. We are now at 1600 meters altitude. from this point we have a direct road to Narendra Sagar to Rishikesh. I still plan to go back on this road! I take some samosa, some biscuits and peanuts in shell and a spicy sandwich, take a bottle of water and solve some bladder problems. Indians pee everywhere, but I can't! I half an hour we continue on the road.From Chamba we go down on a curved road on the right side of Bhagirathi river. In the rush of the bus on the hooked curves I see the turquoise waters of the Tehri dam lake. The color is fascinating and I let myself carried by the way. The asphalt is good and suddently it is stopped by some working places for the road consolidation. If I didn't trust the Indian drivers, I could say that it overturns! I watch on the window all the time, I receive a place near the driver and admire the road from the front of the bus. We stay at sixes and sevens and the human and physical approach are bigger than in the west. You hold a boy in your lap, you make place for a mother or an old lady, you make place for some boys or elders... Staying near the window, at one moment one man asks me to make place. He put his head on the window and vomit. It is completely normal! The driver continues without bothering! The night is falling and we are still on the road! We pass Dharasu (back again here in two days) and turn right on the same Bhagirathi valley. This is the name of Ganga here! I love to travel, but I would like to reach Uttarkashi now being all day on the road. At a moment we start to go down on a ground sandy road to the city. I still feel more than 2000 meters and are at 1500-1600 m as earlier! The road was so nice that I could see the teeth of the Făgăraș comb a few times bigger with the spikes in the turquoise lake. Itțs dark now and the driver goes down in the valley full of small lights. Not so many because the people are going to sleep early!
Pe la 19.30 ajungem în centru (stația de autobuz). Îi spun șoferului că mă întorc tot cu el mâine. La 6.00 dimineața e plecarea! Ne vedem la mașină! Sunt mulțumit că am ajuns până aici în Himalaya (nici nu mă gândeam că voi reveni în Himalaya, măcar și așa la bază!) și singurul meu gând e să găsesc un loc unde să dorm și să mănânc ceva. Intru la primul hotel să întreb dacă știe ceva de camere la 250-300 de rupii. "Da, avem noi. Hai să îți arăt!" La etajul doi îmi dă o cameră simplă și simpatică, cobor la masă și întreb de unde  pot lua niște pixuri. Ce am e pe cale să se termine! "Vezi la magazin la colț!" Merg acolo și găsesc pixuri verzi care scriu mai mult! Cum nu contează cu ce culoare scriu în jurnal, îmi iau trei pixuri și mă întorc la hotel. Mănânc de seară și rămân cu ochii pironiți pe cea mai bună hartă rutieră pe care am văzut-o în India. Vorbesc cu patronul hotelului și îmi spune că sunt mașini turistice (common taxi) care urcă până la Dharali (2575m) după Harsil (2745m). Pleacă tot dimineață la 6.00! Prețul convenabil și negociabil (de către băieții de la hotel)! Schimbare de plan! Stau două nopți în Uttarkashi și mâine urc cu mașina cât de mult merge pe vale spre Gangotri! Bucuros că urc spre Gangotri între micii giganți (pe hartă zona Jhala-Harsil-Dharali se află între cinci-miari și șase-miari), mă bag la somn ca să mă trezesc devreme pentru mașină!

We reach the center (bus station) at 19.30. I tell the driver that I go back with him tomorrow morning. At 6.00 in the morning! We will meet at the bus! I am satisfied of coming up here in Himalaya (I didn"t think of coming back to Himalaya, even at the base!) and my only thought is to find a place to eat and sleep. i enter the first hotel and ask if they know rooms for 250-300 rupees! "Yas, we have. Let me show you a room!" He gives me a nice simple room at the second floor, I go down to eat and ask the receptionist where I can buy some pens. My pen is almost finished! "Ask at the store on the corner!" I go there and buy green writing pens that keep more time and use!As the color of writing in journal is not important, I buy three pens and turnback to the hotel. I eat for dinner and fix my eyes on the best ever seen road map from India. I talk to the owner of the hotel/receptionist and he tells me about touristic cars (common taxi) that go up to Dharali (2575 m) after Harsil (2745 m). They are leaving also at 6.00! The price is good and negotiable (by the boys from the hotel!). Change of plan! I stay two night in Uttarkashi and tomorrow I will go as high as possible with the common taxi on the valley to Gangotri! Being happy for going up to Gangotri direction between the small giants (on the map Jhala-Harsil-Dharali area is situated between 5000 and 6000 tops), I go to sleep to wake up early for the car!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu