joi, 17 aprilie 2014

Din partea frumoasă a Bikanerului spre picturile Mandawei 10.01.2014 From the beuty of Bikaner to Mandawa paintings

Dimineața se anunță frumoasă! E normal, avem ceva locuri de vizitat azi și nu poate fi altfel! Neobișnuit pentru mine, iau micul dejun în sala de mese interioară (ceai și un fel de omletă), plătesc patroanei consumația (inclusiv cazarea, cum m-am obișnuit) și pornim la drum. Vreau să văd fortul Lallgarh înainte să plecăm mai departe.

Yasin cumpără niște dulciuri pentru copii (mă păcălesc și eu cu niște dulciuri pe care plătesc în medie 15 rupii pe bucată), trecem pe lângă templul Bikaner (e prea aglomerație și nu vreau să mai intru) și mergem direct la poarta fortului. Yasin mă va aștepta aici în mașină! Intru în elegantul și curatul fort construit în 1902 de maharajahul Ganga Singhji în memoria tatălui său Lall Singhji. Este un fort construit în stil indo-saracenic cu multe influențe rajputane, musulmane și europene. Grădinile sunt mereu udate și cineva taie iarba în fiecare zi. Clădirile din piatră roșie masivă par reci și în interior se simte pe de-o parte liniștea locului, pe de altă parte eleganța și mândria familiei moștenitoare. Văd puternica influență britanică! Aici vroiam să intru în biblioteca cu manuscrise sanscrite foarte vechi. Solicit asta și sunt dus la administratorul palatului și al bibliotecii. Procedura e complicată. Trebuie să fac o cerere în care să precizez ce vreau să citesc și cu ce motiv și în 2-3 zile abia e posibil să se accepte cererea. Birocrație privată (mai ales aici unde se spune că e a patra bibliotecă privată din lume ca dimensiuni)! Mă mulțumesc doar să mă plimb prin grădinile palatului. Intru puțin prin hotelul Lallgarh Palace, merg apoi pe lângă el pe la terenul de tenis lângă care găsesc un păun frumos colorat și tare mândru, trec pe sala de încoronare a lui Ganga Singh și nu mai intru la muzeu. Mi se pare scump să plătesc 100 de rupii pentru doar o sală cu câteva poze istorice! Am ce fotografia din afară spre muzeu!

It's such a beautiful morning! It's normal, we have some objectives today! Unusual for me, I eat the breakfast indoor (tea and scrambled eggs), pay everything to the owner (including housing) and we start our way. I want to see Lallgarh fort before leaving the city.

Yasin buys some sweets for his kids (I fool myself with some sweets for 15 rupees/piece), we pass Bikaner temple (it's too much crowd and I don't want to enter) and go directly to fort's gate. Yasin is waiting in the car! I enter the elegant and clean fort built in 1902 by maharaja Ganga Singhji in the memory of his father Lall Singhji. It is a indo-saracenic style fort with rajput, Muslim and European influences. The gardens are always aroused and the grass is cut every day. The red massive rock seem very cold and you can feel inside the peace of the place and the elegance and pride of the inheritor family. I see the powerful British influence! I wanted to enter the library with very old Sanskrit manuscripts. I request this and I am taken to the office of the administrator of the palace and the library. The procedure is very complicated. I have to make a written request with what and why I want to read and it is possible to be accepted in 2-3 days. Private bureaucracy (especially here in the fourth biggest private library in the world!) I have to be glad to walk around the palace's gardens. For a few minutes I enter Lallgarh palace hotel, go around it near the tennis court and see a nice colored proud peacock, pass the crowning hall of Ganga Singh and don't enter the museum. 100 rupees are too much for one hall with historical pictures. I have places and exhibits outside!

Simt că mai am ceva de vizitat aici: zona cu hotelul Laxmi Niwas și grădinile din fața lui. Spre el sunt atras de niște steaguri multicolore. Profit un pic de renumele familiei mele ca să am acces aici. În mod normal doar familiile regale au dreptul să meargă pe aici. Primesc accesul când le spun că sunt dintr-o familie regală din România (parțial adevărat fiindcă acum ceva generații strămoșii mei erau boieri cu sute de hectare; s-a dus vremea aia, unele calități se transmit!). Grădinile sunt imense și liniștite, mă pot plimba pe oriunde pe aici în salutările muncitorilor. Ajung în fața altei porți mari unde e statuia dedicată maharajahului Lall Singh, militar de excepție remarcat pentru bunătatea și capacitatea lui de înțelegere și empatie cu cei din jur. Nu sunt lăsat să ocolesc hotelul Laxmi Niwas (teren privat), merg prin fața lui și ies spre parcare. Lângă parcare doar fotografiez prin poarta închisă templul dedicat lui Garuda (zeul-pasăre).

I still have something to visit here: Laxmi Niwas hotel area and his gardens! I am attracted by some multicolored flags. I take the advantage of the reputation of my family for having access here. Normally only the royal families have the right to come here. I get the access after telling them that I come from a royal family from Romania (it is partially true because some generations ago my ancestors were rich people with hundreds of hectars; these times are gone; some qualities are still transmitted!). The gardens are huge and quiet, I can walk everywhere around in the salutations of the workers. I reach another big gate where I find the statue of maharaja Lall Singh, exceptional soldier remarked for his goodness and capacity of understanding and empathy with all around. I am forbidden to go around Laxmi Niwas hotel (private), I pass his frontpiece and go out to the parking place. near the parking I just take a picture through the closed gate to the temple dedicated to Garuda (the god-bird).Pornim la drum spe ultima noastră destinație din circuitul de două săptămâni: clădirile pictate din Shekhawati! Yasin iese din Bikaner și curând suntem pe NH (National Highway) 11. E tot un drum deșertic sec și doar o singură dată oprim pentru câteva poze. Pe drum tot întâlnim mașini de transport mari (merg pe distanțe mari în India), mașini mai mici particulare sau ale statului (cum sunt și cele de turiști printre care și a noastră), cămile, cai, măgari, animale, căruțe... Fatehpur (diferit de Fatehpur Sikri de lângă Agra) e singurul oraș mai mare care merită menționat pe drum. Asta fiindcă la un moment dat ne rătăcim puțin în agitația continuă și va trebui să întoarcem ca să mergem pe drumul bun! Și e singurul loc unde văd în deșert o clădire de bioruri cu geamuri de sticlă! Yasin știe drumul și mă duce prin orășelele Shekhawati-ului până în Mandawa.

We continue to our last destination from the two weeks circuit: the painted buildings from Shwkhawati! Yasin goes out of Bikaner and we are very soon on NH (National Highway) 11. It is also a desert road and we stop only one tome for taking some pictures. On the road we meet big transport cars (they drive for long distances in India), smaller private or state cars (like the tourist cars including ours), camels, horses, donkeys, animals, carriages... Fatehpur (different from Fatehpur Sikri next to Agra) is the only city on the way that need to be mentioned because we get lost for some moments in the continuous agitation  and we have to turn back to follow the good road! And this is the only place in the desert where I see a glass offices building in the whole desert! Yasin knows the way and takes me among the cities of Shekhawati to Mandawa.
Știe două haveli (Mandawa și Shekhawati) foarte fain pictate. Negociem să stăm la Mandawa și solicit camera cea mai ieftină. "E rece și nu are geamuri!" "E în regulă pentru mine" "Bine, îți dăm cameră la etajul doi. Doar pentru tine la același preț ca cea de jos!" Comand masa la terasă sus și e gata în 45 de minute. Până atunci vreau să ies un pic prin zonă. Cu Yasin apuc doar să ajung până la hotelul Shekhawati unde intru pentru poze. Yasin îi știe pe cei de acolo și îmi e mai ușor să intru așa peste tot! Urc până la ultimul etaj pentru poze (o masă de vin sculptată, pereții pictați clasici pentru Shekhawati). La etajul doi un indian cu mustăți lungi chiar vrea să-i fac o poză lângă o pictură murală mare. Sus pe terasă văd copii jucându-se cu zmeie peste tot prin oraș. La parter pozez ceva instrumente de cântat și sunt invitat în apartamentul maharajahului. Totul în sticlă și cristal, picturi murale cu mai mult sau mai puțin gust estetic... "Să vii aici cu prietena sau soția :D!" Alarma pentru masă îmi sună, le mulțumesc gazdelor și merg la hotel sus la masă. E o masă foarte bogată cu 4 feluri de mâncare pe care le savurez pe rând în culorile apusului. Cine îmi poate spune ce e în ultima poză verticală de mai jos?

He knows two havelis (Mandawa and Shekhawati) well painted. We negociate t ostay at Mandawa and I ask for the cheapest room. "It is cold and has no windows!" "It's ok for me!" "Just for you, we give you a room at the second floor at the the same price!" I ask for the dinner up on the terrace and it will be ready in 45 minutes. I want to go out around in this time. I go with Yasin only to Shekhawati hotel where I enter for pictures. Yasin knows the people and I can go everywhere! I go up to the last floor for pictures (a carved wood wine table, classical painted walls from Shekhawati). At the second floor an Indian with long moustaches wants a picture near a big wall painting. Up on the terrace I see kids playing with kites all over the city. At the first floor I take pictures of some singing instruments and I am invited to the maharaja's appartment. All made of glass and crystal, wall painting more or less esthetical... "Come here with your girlfriend or wife :D!" The dinner alarm calls, I thank the hosts and go to my hotel up for dinner. It is a very rich meal (four dishes) and I savor it in the colors of sunset. Who can tell me what is in the last vertical picture above?


După masă mai povestim puțin și se lasă seara. Eu mai vreau două prăjituri Gulab Jamun pe care un băiat mi le aduce sus la camera pe terasă unde le mănânc în luminile serii. Fac un duș, mă minunez că până și pereții camerei sunt pictați (mai puțin ușa de la WC!), mai scriu puțin în jurnal și la somn!

We chat a little after dinner and evening falls. I want two Gulab jamun sweets and a boy will bring them at the table on the terrace near my room's door. I take a shower, wonder about the painted walls (except the toilet door!), write something in the journal and go to sleep!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu