luni, 7 aprilie 2014

Prin împrejurimile Ranakpurului 4.01.2014 Around Ranakpur

Yasin nu credea că mă pot trezi așa devreme ca să văd răsăritul. Probabil că el nu ar face asta. Îmi aduc aminte de respectul pentru tatăl lui care, musulman fiind, se trezește în fiecare zi pentru rugăciunea de la răsăritul soarelui! 

Plec pe întuneric și găsesc potecile care în 25 de minute mă duc pe muntele din dreapta primului baraj. E întuneric, începe să se lumineze și aștept până în jur de 7.30 când răsare soarele de după munți. Spectacol completat cu meditație în lotus și puternica mantră "Om mani padme hum"! Filmez exact momentul răsăritului și peste un sfert de oră plec mai departe. În vale e încă întuneric. Pe muchia muntelui cobor la al doilea baraj. De fapt sunt două baraje: unul mic și altul mai lung! Trec pe barajul mic și spre barajul mare ocolesc pe la un mic templu hindus. Pe deasupra terenurilor cultivate de sub baraj (un Indian spală niște rufe la un lăculeț de sub baraj), parcurg barajul admirând întinderea apei și urc pe muchia din prelungirea barajului. Sălbatică și încântătoare vedere deasupra unor limbi ale lacului ascunse între munți! Am ca țintă un vârf la care nu mai ajung. Culmea mă duce la dreapta pe sub vârf și intru în bălării. Pe sub ele, printre ele, peste ele cobor spre alte terenuri cultivate. La trecerea prin poarta terenurilor mă opresc două namile de câini. Latră a pază! Un indian îi oprește, îi mulțumesc și pe drumul de țară ies printre case și printr-o turmă de vaci vreo doi kilometri mai jos de hoteluri.

Yasin couldn't believe that I could wake up so early for the sunrise. He wouldn't probably do this! I remember the respect he has for his father who, being a Muslim, wakes up every morning for the pray before the sunrise!

I start to walk on dark and find the paths which lead me in 25 minutes to the mountain on the right of the first dam. It's still dark, it starts to light up and I wait until 7.30 when the sun rises after the mountains. A show completed with lotul meditation and the powerful mantra "Om mani padme hum"! I make a movie with the moment of the sunrise and in 15 minutes I continue my morning walk. It's still dark in the valley! On the ridge of the mountain I walk down to the second dam! There are in fact two dams: a small and a long one! I walk on the small dam and before the big one I walk near a small Hindu temple. Above the cultivated fields under the dam (an Indian washes his clothes in a small lake under the dam), I walk all the dam admiring the plate of the water and then climb the ridge following the dam. Savage and charming view for some small water tongues hidden in mountains! I fix a target in a cliff which I don't step on! The ridge takes me to the right under the top and enter some thorny bushes. Under the bushes, between the bushes, on the bushes I go down to other cultivated fields. Two huge dogs stop me and bark at the gate of the fields! An Indian stops them. I thank him and on the country road I walk between some houses and a bunch of cows to the main road two kilometers lower from the hotels.
Pe șosea văd mai jos un meșter de covoare (lucrate manual). Merg la el în curte, îmi dă un ceai și spargem niște sâmburi de caisă, îmi arată războiul de țesut și îmi face o demonstrație, îmi expune multe modele și, deși stau prost cu banii (nu vreau să cheltui nejustificat), mă tocmesc cu el la două covorașe. Suntem amândoi mulțumiți de afacere și pornesc spre hotel. În drum beau apă de la o fântână amenajată (apă rece în oale de lut din care iei cu pahare de metal). Trec pe lângă magazinul sătesc de unde îmi luasem aseară biscuiți (nu au la hotel) și mi-am adus aminte de magazinele sătești de la bunici. În atmosfera calmă de la hotel mănânc de dimineață (alături de păsărelele ciripitoare) și pornim fără grabă spre templele jainiste celebre.

On the street I see a carpet artisan's gate and workshop. I enter his court, he gives me a tea and we break and eat some apricot seeds, he shows me the weaving machinery and makes a demonstration, he shows me some models and, even if my money are counted (I don't want to spend money without a good reason), i bargain with him for two small carpets. We are both pleased and I turn back to the hotel. On the road I drink some water from a well (cold water in clay pots and metallic glasses). I pass the village store where I bought some biscuits last evening (they don't have biscuits at the hotel) and remembered of the village stores from my childhood. I eat in the calm atmosphere from the hotel (near some singing birds) and we head with no rush to the famous Jain temples.Cam la 15 kilometri de hotel sunt cele patru temple jainiste faimoase. De fapt faimos este templul cel mai mare Chaumukha dedicat lui Adinatha (Rishabha, Adishvara, Adeshvara), primul din cei 24 de propagatori ai religiei jainiste tirthankara. Templul are formă pătrată perfect simetrică, trei nivele și (așa se spune) 1444 de coloane sculptate cu modele diferite. Cele patru direcții simbolizează cucerirea celor patru puncte cardinale de către tirthankara și în consecință a cosmosului. Merg la primul mic templu lângă Parsavanath aproape de parcare. Aici rog pe un indian să îmi facă o poză (pentru posteritate, ceva de genul io-la fiindcă ei nu știu ce înseamnă aranjarea în cadru). Vizitez micul templu desculț și mă îndrept spre templul mare. Fiindcă intrarea costă destul de mult (150 de rupii plus taxă pentru aparatul foto), nu intru și voi face doar un circuit în exterior printre statui nerestaurate. Pe ultima laterală a templului la ușa mare închisă văd niște faguri de albine de circa un metru înălțime. Cu albine sălbatice! Merg la templul Amba Mata (în dreptul aleii din fața templului mare) unde nu părea să mai fi mers cineva mai devreme. Fac un circuit exterior și intru pentru o poză în interior (trei statui de zeități negre). Ies din templu și caut al patrulea templu. Îl zăresc de pe platforma templului la care sunt acum și ajung ușor la templul Surya dedicat soarelui. În fața lui este un amfiteatru de unde se vede o faină imagine de ansamblu. În interior nu pot face poze fiindcă sunt supravegheat de un călugăr jainist. Ies printre tufe de flori roz (folosite ca și cadouri pentru zeități) în stradă. Peste valea seacă este parcul rezervație de tigri Khumbalgarh. Yasin îmi spusese că e închis fiindcă sunt tigri, pantere și porci mistreți. Credeți că mă oprește cineva să merg în jungla-rezervație?

In 15 kilometers we find the four famous Jain temples. The most famous is Chaumukha bigges temple dedicates to  Adinatha (Rishabha, Adishvara, Adeshvara), the first of the 24 tirthankara, propagators of Jain religion. The temple is perfectly quadrant symmetric, three levels and (as it's said) 1444 different models carved columns. The four directions symbolize the four cardinal point conquered by tirthankara and consequently the whole cosmos. First I head to the first Parsavanath small temple close to the parking place. I ask an Indian to make me a picture (a "me-to" picture because they don't know what framing is). I visit te small temple barefoot and head to the big temple. Because the entrance fee is big (150 rupees plus the photo tax), I don't enter and make a round outside tour between un-renovated sculptures. On the last side of the temple near a big closed wood door I see some wild combs about one meter high. With wild bees! I go to Amba Mata temple (straight from the big temple's front alley) and I seem to be the first one here. I make an outside round tour and enter for a picture inside (three black god statues). I go out of the temple and look for the fourth one. I see it from the platform of the third one and reach the fourth Surya sun dedicated temple. There is an Amphitheater and you can see the whole temple from here. I can't take any picture inside because a Jain monk is watching. I go out in pink flower bushes (used as gifts for gods) in the street. After the dry valley I see the jungle tiger reservation park Khumbalgarh. Yasin told me that this park is closed because you can meet tigers, panthers and wild pigs! Do you think someone can stop me from entering the jungle-reservation?
Intru pe lângă gard și urmez aleile amenajate. Din loc în loc sunt plăcuțe cu descrieri de plante sau animale (în hindi). Foarte fain amenajat, păcat că e lăsat în paragină! Pe dreapta aleii principale intru în junglă spre un parc de distracții amenajat între copaci banyan. Doar urc pe scara mobilă până la vreo 10-12 metri pe o platformă de lemn, fac câteva poze și revin. Mai încolo intru pe poteci în stânga aleii principale în căutarea tigrilor și panterelor. Nu am noroc de vreo întâlnire! Continui pe aleea principală, urc la zonele de odihnă și belvedere (la primul se văd templele ascunse în junglă de mai devreme) și nimeresc la o zonă mșăștinoasă. Surprind niște păsări de apă și mulțumit de ceva cadre, revin pe alte poteci la aleea principală. Ies pe altă parte decât am intrat pe valea pe care o trecusem de la ultimul templu. Coborând pe vale, ajung la intrarea la temple unde mă întâlnesc cu Yasin și cu fratele lui mai bogat. Sunt uimiți de locurile pe unde am putut ajunge. Mai vorbim puțin, Yasin mă laudă ca cel mai curajos client al lui (de-ar ști prin ce alte locuri m-am băgat eu!) și mergem în parcare și apoi la hotel.

I enter near the fence and follow the paved alleys. Every here and there you see small descriptions for plants and animals (in Hindi). Very fine, pity for being left away! On the left of the main alley I enter the jungle to a fun park built between banyan trees. I just go up on the wood flexible stair in a banyan on a platform at 10-12 meters, take some pictures and go down. Later I enter on some paths on the left looking for tigers and panthers. I am not lucky for a meeting! I continue on the main alley, go up to the rest and sightseeing points (at the first one I see the Jain temples hidden in the jungle) and reach a marsh. i see some water pictures and after some frames, turn to the main alley on other paths. I go out of the park at another point than I entered near the valley which I passed after the last temple. Going down on the valley, I reach the entrance of the temples where I meet Yasin and his rich brother. They are amazed with the palces I could reach. We talk for a few minutes, Yasin praises me for being the his bravest client (If he knew where I went in other times!) and we go to the parking and back to the hotel.

Liber pentru azi! Mâncăm de prânz, mă bucur de liniștea hotelului și a curții, mai stăm ceva la povești și se lasă seara. Vreau să mai scriu în jurnal pe terasa de deasupra camerei, vine Yasin și îmi povestește despre familie, despre tatăl lui, despre soția și copilul bolnav, despre temerile lui că e plecat prea mult și încrederea în Dumnezeu și pleacă la colegii lui șoferi. Încerc o variantă de Salut al Soarelui (mișcare complexă de yoga despre care de curând am aflat și voi afla mai multe), seara sună soția lui Yasin pe telefonul meu și i-l duc să vorbească și când se termină creditul, mi-l aduce în cameră și mai stăm de vorbă. Îl văd că e amărât și un umăr pe care să plângă/un prieten e binevenit. Îmi mulțumește pentru prietenie și ne retragem la somn spre miezul nopții.

Free for today! We take our lunch, I enjoy the silence of the hotel and the court, we talk about different stuff and the evening comes. I want to write something in the journal on the terrace above my room, Yasin comes and tells me about his family, his father, his wife and sick boy, about his fears of being left away for a long time and his trust in God and he leaves to the drivers' room. I try a type of Salute of The Sun (a complex yoga exercise that I soon found some information about it). In the evening the wife of Yasin calls on my phone, I give the phone to Yasin to talk and, when the credit is over, he comes to my room and we continue to talk. I see him very sad and a friend is welcomed in this moment. He thanks me for the friendship and we go to sleep before midnight.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu