miercuri, 14 februarie 2018

Vasapolku 23.11.2017

Vasapolku (poteca vițelului) este cea mai scurtă potecă de trekking de pe lângă Kiilopää. Are 1.1 kilometri și te plimbă prin zonele joase de pe lângă râul Kiilopuro. Este o potecă tematică specifică pentru zona asta. Vă redau descrierea parcului național.

”Ce șoptește vântul? Care sunt evenimentele mari din viaţa micului leming Siiri? Copacii au barbă? Această potecă tematică pentru copiii și tineri la suflet începe de la poarta de început din Kiilopää. Panourile informative îl prezintă pe gnomul Elska din dealurile Ukselmpää, care vă ghidează în exporarea naturii antrenând toate cele cinci simțuri. 

Elska din Ukselmpää este un gnom care trăiește pe dealul Ukselmpää din Parcul Național Urho Kekkonnen. Elska urmărește evenimentele naturii. El înțelege limba animalelor și a păsărilor. Elska știe cum să citească scrierile secrete ascunse în pădure. El vrea să aibă grijă de natură. Dacă Elska găsește locuri murdare în natură, le curăță și le pune în ordine. 

Oricum Elska nu modifică ordinea naturală. Dacă zăpada grea sau în coroane a îndoit copacii în forme alandala, Elska nu le deformează. În mintea lui Elska formele alandala sunt așa cum trebuie să fie, în ordinea naturală. 

Elska trăiește la baza dealului lângă micul pârâu de munte Lumikurunoja. Elska bea apa curată și se spală în pârâu dimineața și seara. Poate adormi sub un copac ascultând poveștile puilor de veverițe. 

Elska le roagă pe păsări să îl trezească dimineața. Vara poate alege o grămadă de sunete o dată ce au sosit păsările migratoare. O ciocănitoare neagră îl trezește lovind trunchiul unui copac, un cocoș de munte râde, un ptarmigan orăcăie și păsările mici ciripesc. 

Elska are mulți prieteni, mari și mici. Furnicile sunt mereu ocupate, Kirsi, gaița siberiană îl vizitează des pe Elska și îi urează noroc. Este mereu nevoie de noroc și împărtășirea lui este una din sarcinile importante ale lui Kirsi și ale gaițelor siberiene. Câteodată, în mijlocul iernii, Elska poate adormi lângă ursul Kaisa. 

De-a lungul potecii gnomului de un kilometru pe Kiilopää,drumeților li se dau exerciții de observare a naturii, lucruri naturale în stilul lui Elska din Ukselmpää. Mergeți pe potecă, explorați natura conform ponturilor lui Elska, priviți, ascultați, încercați, întrebați-vă, mirosiți și câteodată gustați. ”

https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Esitteet/ukk-vasapolku-eng.pdf

http://www.nationalparks.fi/en/urhokekkonennp/trails/vasapolkustory?inheritRedirect=true

Vasapolku (calf trail) is the shortest trekking trail around Kiilopää. It is 1.1 kilometers long and takes you through the low area around Kiilopuro brook. It is a thematic trail specific for this area I give you the description of the national park. 

”What is the wind whispering? What are the big things in the life of Siiri, a small lemming? Do trees grow a beard? This activity trail for children and the young at heart begins from the Kiilopää starting gate. The information boards present Elska the Gnome from the Ukselmapää Fell, who will guide your exploration of nature while engaging all five senses. 

Ukselmapään Elska is a gnome who lives on the Ukselmapää fell in the Urho Kekkonen National Park. Ukselmapää is the high fell after which the gnome was named. Ukselmapää is situated further north than Santa's Korvatunturi, which is also located in the Urho Kekkonen National Park. Elska follows the events of nature. He understands the language of animals and birds. Elska knows how to read secret writings hidden in the forest. He wants to take care of nature. If Elska finds very messy places in nature, he cleans them and puts them in order.

Elska will not interfere with the order of nature, however. If packed crown snow or heavy snow have broken the trees into topsy turvy shapes, Elska does not tamper with them. In Elska's mind, topsy turvy is the way it should be, the true order of nature.

Elska of Ukselmapää lives at the foot of the fell, by Lumikurunoja, a small mountain brook. Elska drinks the clear water and washes himself in the brook morning and night. He may fall asleep under a tree, listening to the bedtime stories of baby squirrels. 

Elska asks birds to wake him in the morning. In summer, he has a wider choice of alarm sounds once all the migratory birds have arrived. A black woodpecker wakes him up by drumming the side of a tree, a willow grouse laughs, a rock ptarmigan croaks and little birds chirp in their own voices.

Elska has many friends, big and small. Ants are always busy. Kirsi the Siberian jay visits Elska regularly to wish him luck. Luck is always needed and sharing it is one of the most important tasks of Kirsi and her fellow Siberian jays. Sometimes, in the middle of winter, Elska may sleep for a while beside Kaisa the bear. 

Along the 1 km-long gnome trail on Kiilopää, hikers are given nature observation exercises, natural stuff in the style of Elska of Ukselmapää. Walk the trail, explore nature in accordance with Elska's tips, watching, listening, probing, wondering, smelling and sometimes even tasting it.  ”

https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Esitteet/ukk-vasapolku-eng.pdf

http://www.nationalparks.fi/en/urhokekkonennp/trails/vasapolkustory?inheritRedirect=true

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu