joi, 15 februarie 2018

Tievatupa 26.11.2017

Iarăși zi liberă... Hai să mergem până la colegii noștri de la Tievatupa. Sunt ”vecinii” noștri, la 5 kilometri depărtare... Chiar la un moment dat Aada, o faină colegă finlandeză, mi-a spus un detaliu care îi definește: dacă între case e distanță mai mică de doi (2!) kilometri, încep să se simtă aglomerați! 

Așadar, tot cu Marcelo și Marieke mergem spre colegi. Marcelo are aparatul foto la el și la un moment dat vom face ședințe foto instantanee ;). Eu am sarcina de a conduce drumul, deci de a fi ghid în ”sălbăticie”. Toți suntem ghizi într-un fel sau altul: aici ca funcție și în viață fiecare îi ghidează pe ceilalți pe anumite drumuri... 

Pornim prin spatele casei pe pârtia de country skiing (e puțin după ora 12.30, în miezul zilei), găsim cumva niște alei și ieșim pe un drum interzis pentru mers (e semn doar în sens opus, nu văzusem :D) la șosea. De aici la dreapta și pe prima pantă până la panoul cu traseul Ruija facem prima ședință foto. Sunt unghiuri foarte faine!

Free day again... Let's go to our colleagues in Tievatupa. They are our "neighbours", 5 kilometers away... At one moment Aada, a very fine Finninsh colleague, told me a detail that defines them: if the distance between houses is less than two (2!) kilometers, they begin to feel crowded! 

So, with Marcelo and Marieke we head to our colleagues. Marcelo has the camera and at some moment we will make instant photo shootings ;). I have the duty to lead the way, so being a guide in ”wilderness”. We all are guides in some way: here as job and in life everyone guides the others on certain ways... 

We start behind the house on the country skiing track (it is about 12.30, mid-day), we find some alleys and reach the road on a forbidden way for walking (sign only on opposite way, we didn't see :D). From here we go right and on the first slope, up to the panel with Ruija track, we have the first photo shooting. Super fine angles!


Mai mergem 500 de metri și ajungem la panoul explicativ. Aici vedem harta de mai jos și câteva explicații în engleză și în finlandeză. La linkul de mai jos puteți citi mai multe despre poteca Ruijanpolku.

We walk further 500 meters and reach the explaination panel. Here we see the map below and a few explanations in english and finnish. At the below link you can read more about Ruijanpolku.

Mie pe poteca asta mi-au plăcut mult marcajele foarte simple și intuitive.  Le vom revedea și când mă voi întoarce din tura solitară la faina cabană Niilampaa! 

Conform hărții trebuie să ajungem curând la locul de foc Sivakkaoja și apoi să facem dreapta spre Tievatupa. Așa se întâmplă, cu o pauză la locul de foc!

I loved the simple, intuitive marks on this path. We will see them on the way back in my solo trip at the beautiful chalet Niilampaa! 

The map says about reaching soon the fireplace Sivakkaoja and then we turn right t oTievatupa. So it happens, with a break at the fireplace!


Urmăm pe margine o altă pârtie de country skiing și la un moment dat Marieke mă incită să iau apă din râu. E înclinat și reușesc să iau apă cu succes. Urmează apoi o altă ședință foto instantanee și drumul ne duce la o pistă de schi mai mare. Facem stânga și în câteva sute de metri ajungem la panoul ce ne indică Tieva. Intrăm în vorbă cu o faină finlandeză pe schiuri, încântată că suntem ghizi în țara ei. Mai avem o sută de metri și ajungem la colegii noștri, surprinși și bucuroși să ne vadă.

We follow another country skiing track and at one moment Marieke incites me to take water from the river. It is steepy and I succed to take water. We have another instant photo session and the track takes us to a bigger track. We turn left and in a few hundreds meters we reach the panel indicating Tieva. We chat with a fine finnish skier woman, pleased to have us as guides in her country. After one hundred meters we reach ou colleagues, surprised and happy to see us.


După un ceai și ceva povești pornim înapoi spre casă. Mai întâi pe pârtia mare până la șosea și apoi pe drumul de snowmobil pe unde mai fusesem și ieri. Doar că nu ieșim în șosea cum am făcut eu și urmăm altă urmă de snowmobil. De fapt și marcajele care ne duc în direcția bună. Tot povestim una-alta și ajungem chiar în spatele casei, la pârtia pe care pornisem...

After a tea and some stories we go back home. First on the big track to the road and then on the snowmobile track I walked yesterday. We don't get out to the road and follow the track and the signs on the good direction. From a story to another we reach the track behind our house...


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu