joi, 15 februarie 2018

Saariselkä country skiing 27.11.2017

Ufff! Nu mai începem o dată treaba... Fiindcă mai am o zi liberă, ce-ar fi să încerc un sport nou: country skiing! Mai am de încercat snowshoeing (mers cu rachete) aici și voi face asta după întoarcerea în țară în a doua tură (cu rachete împrumutate). Acum merg la noi la firmă cu un minibus al firmei cu alți colegi și mă interesez când am microbuz de întoarcere. Nu vreau nici să merg pe jos (deși n-ar fi imposibil, știu drumul), nici să plătesc un taxi! Împrumut schiuri și clăpari de country skiing, colega mă întreabă dacă am mai schiat și când îi spun că schiez pe pârtie și tură, doar îmi arată mișcarea specifică acestul nou sport. Mai sunt încă două feluri de schi noi pentru mine: ambele pentru schi prin pădure și e nevoie de zăpadă mare, nu ca acum! 

Până diseară trebuie să aduc echipamentul înapoi. Așa că la drum spre începutul pârtiilor de country skiing! Pun schiurile în picioare, mă informasem de câteva reguli pe pistă și la drum. La final aveți și o hartă pentru orientare!

Ufff! Job never starts... Having another free day, should I try a new sport: country skiing! I have to try snowshoeing (walking with snowshoes/raquettes) here and I will do it after return home in the second trip (borrowed walkingshoes). Now I go to the company with a minibus with some colleagues and find about the minibus back. I wouldn't like to walk (I know the way) or pay a taxi! I borrow country skiing skis and boots, my colleague asks me if I skie before and when I tell her about downhill and touring ski, she only shows me the specific move for this new sport. There are two other kinds of skis new for me: both for forest skiing and bigger snow, not like now! 

I have to bring back the equipment by this evening. So... go to the beginning of the country skiing tracks! I put my skis, and I was informed about some rules on the track and go. At the end you have a map for orientation!
Inițial cea mai scurtă tură mi s-a părut până sus pe Kaunispää și pornesc într-acolo. Mișcarea este foarte faină și simt fiecare mușchi acționând. Iupiii! Zonele de urcare solicită mai mult, la fiecare coborâre alunec fericit. Mereu se merge pe pistă pe partea dreaptă! Și după 800 de metri surpriză! Pista nu mai e amenajată și închisă! Așa că înapoi pe altă rută. Acum îmi dau eu seama de ce toți se întorceau de aici. În partea cealaltă primii patru kilometri mă conduc la Laanila și aș fi vrut să merg la Prospektorin kaivos/Old Gold mine. Nu găsesc ruta și ajung direct lângă cafeneaua Savotta (kahvilla). Aș putea să mă întorc și zic că aș putea lungi tura. Pe panou văd doar 6.7 kilometri până la Rumakuru. Hai acolo! Dacă nu am simțit acești patru kilometri, bănuiesc că nici ceilalți nu sunt așa de grei. La stânga ajung la prima intersecție lângă Piispanoja și fac dreapta spre Rumakuru. Peste 900 de metri fac stânga la prima intersecție și trec peste un fain pârâu. Urmează două urcări în plug și apoi un mare ocol pe după un deal pe stânga lui. Urc la ultima intersecție de unde am 3.1 km la stânga spre Saariselkä și 1.5 kilometri la dreapta în coborâre spre Rumakuru. La dreapta deci! Coborârile sunt tare faine și mă opresc la căbănuța deschisă în care un finlandez punea câteva lemne pe foc. Schimbăm câteva vorbe, îmi scriu numele în caiet și cobor până la cabana Rumakuru Vanha. E închisă și de aici urmele duc doar la Luulampi. Îmi fac socoteala că nu am cum returna echipamentul și fac cale întoarsă până la Rumakuru. 

Initially the shortest track was up to Kaunispää and I start it. The moving is very fine and I feel each muscle actioning. Iupiii! The up zones are requesting, the down zones make me sliding happy. You always ski on the track on the right side! And, after 800 meters, surprise: the track is not ready and closed! So back to another route. Now I see why everybody came back from here. In the other side the first four kilometers take me to Laanila and I would like to go to Prospektorin kaivos/Old Gold mine. I miss the route and reach Savotta coffee place (kahvilla). I could turn back and I think I could make the trip longer. I see only 6.7 kilometers to Rumakuru on the panel. Let's go there! If I didn't feel these four kilometers, I suppose the others are not so hard. At the left I reach the first cross near Piispanoja and turn right to Rumakuru. After 900 meters I turn left at the first cross and pass over a fine brook. I have two up slopes in V and then a big round tour on the left of a hill. I go up at the last cross wherefrom I have 3.1  kilometers to left to Saariselkä and 1.5 kilometers down to right to Rumakuru. To right then! The downslides are very fine and I stop at the small open cabin where a finnish man was putting some wood on fire. We change some words, I write my name in the cabin book and go down to Rumakuru Vanha. It is close and from here the track goes only to Luulampi. I calculate that I can't take the equipment back today if I go there and I go back to Rumakuru in big snowDe aici întoarcerea până la ultima intersecție e doar o formalitate (mereu în locurile cu o singură pistă cel care urcă cedează în favoarea celui care coboară știind plăcerea de a coborî) și la dreapta intru pe un culoar lung pe marginea unui pârâu. Ajung cumva pe sub podul pe unde mersesem spre Kaunispää și mai departe tot în urcare sunt la mijlocul drumului dintre Laanila și Saariselkä. Și iarăși ajung lejer în stațiune și la firmă să las schiurile. Sunt încântat de tură și chiar mă bucur de cei circa 15 kilometri parcurși. 

From this point the return to the last cross is just a formality (always in the places with one track the one going up stops in favour of the one going down knowing the pleasure to go down) and on right I enter a long couloir on the shore of a brook. I reach the place under the bridge I skied to Kaunispää and further on going up I am somewhere at the middle between Laanila and Saariselkä. Easily I reach the resort and let the equipment at my company. I am pleased with the trip and enjoy the 15 kilometers walked/skied.
Până la microbuzul firmei am timp de niște cumpărături și ca urmare vedeți și câteva imagini din stațiune.

I have some free time until the company's bus leaves home and I do some shopping. Thus you can see some images from the resort.
Și la sfârșit, harta promisă la început:

And finally, the map I promised in the beginning:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu