marți, 13 februarie 2018

Prima zi de pregărtire/First training day 22.11.2017

Prima zi de antrenament! Lucrez, alături de colegii mei, în Santa's Lapland. Este unul din parcurile de distracție tematice din Laponia. Fiecare e pregătit pentru anumite sarcini. Eu de exemplu am ca sarcină principală să conduc snowmobil cu sanie pentru turiștii care vin la noi și alte sarcini conexe în funcție de nevoi. Voi povesti despre ele când este cazul. Deocamdată facem ore de prim ajutor și apoi de pregătire pentru conducere și pentru a cunoaște locul în care vom lucra. În imagini vedeți ”Hi 5 bear”, locul de întâlnire pentru cursele cu husky și corturile kota specifice zonei pentru încălzire, clătite calde și suc de fructe fierbinte.

First training day! I work, next to my colleagues, at Santa's Lapland. It is one of the thematic fun parks in Lapland. Each of us is trained for some jobs. My main job is to drive snowmobile with sleigh for tourists and other jobs on request. I will tell you about them when needed. For now we have a first aid course and driving hours for knowing the machines and the place of working. You can see ”Hi 5 bear”, the meeting place for the husky rides and the kota tents, specific for the area, designed for warming up, hot pancakes and hot berry juice.

La final de zi scurtă mergem spre casă și cam așa se vede la orizont la ora 14.30!

At the end of a short day we go home and this is the light at the horizon at 14.30!
Cum se întunecă repede, văd pe cer o lună nouă, asemeni celei de la compania DreamWorks. Îl întreb pe Marcelo dacă vrea să mergem pe Kiilopää, cam până la totem sau unde putem vedea luna. ”Da, bineînțeles că mergem!” Urcăm echipați de ger, avem parte de o superbă lună nouă și de prezența Mariekei și, în plus, aurora boreală ne apare din nou pe cer. 

Aurora boreală este rezultatul apariției fotonilor când este activitate solară intensă și particule din soare lovesc straturile superioare ale atmosferei terestre. Culoarea este dată de gazele din atmosfera terestră atinse de particulele din atmosfera solară. Alături de activitatea solară intensă, alte condiții pentru a putea vedea aurora boreală sunt întunericul și cerul senin. Eu am mai observat și temperatura scăzută sub -15 grade, dar am înțeles că nu e musai! Unul din miturile aurorei boreale vine din Finlanda și spune că vulpea de foc/vulpea roșcată (firefox) alerga atât de repede pe zăpadă încât din coada ei săreau scântei în aer și formau aurora. De altfel în finlandeză aurora se numește ”revontulet” care înseamnă chiar ”vulpea de foc/vulpea roșcată”. O altă credință a poporului Sami este că aurora e creată din spuma apei stropite de balene (sursă: https://www.theaurorazone.com/about-the-aurora/aurora-legends). 

Sus, la totem, ne bucurăm de lună și de frumoasa auroră verde dinspre nord (dinspre Saariselkä) sau dinspre nord-est (dinspre parcul național). Frigul ne îngheață aparatele și degetele și nu ne pasă. Un astfel de spectacol nu poate fi ratat!

As it gets dark fast, I see a new moon on the sky, similar to the one of DreamWorks company. I ask Marcelo if he want to go to Kiilopää, to the totem to see the moon. ”Yes, of course we go!” We go up equipped for cold temperatures, we see a great new moon and the presence of Marieke and, more the northern lights appear again on the sky. 

The northern lights is the result of appearing of fotons when the solar activity is big and solar particles hit the up layers of the terestrial atmosphere. The color is given by the gases from terestrial atmosphere hit by the particles from solar atmosphere. Next to intense solar activity other conditions to see northern lights are the dark and the clear sky. I also observed the temperatures below -15 degrees, but this is not a must! One of northern lights myths comes from Finland and says that the firefox was running so fast across the snow that his tail caused sparks to fly into the night sky creating the aurora. Indeed in Sami language northern lights is called ”revontulet” which means ”firefox”. Another belief held by the Sami people is that northern lights is created by the spume of water ejected from whales (source: https://www.theaurorazone.com/about-the-aurora/aurora-legends). 

Up at the totem, we enjoy the moon and the beautiful lights from north (to Saariselkä) or north-east (to national park). The cold freezes our cameras and the fingers and we don't care. We can't miss such a show!
Coborâm la cazare, lăsăm aparatele și ne bucurăm de sauna cu fum. Asta fiindcă astăzi este ziua proprietarului și a oferit intrare gratis pentru toată lumea. Să vă explic despre ce este vorba. După ce îți faci duș (cald) ieși afară și intri într-o cameră unde a fost făcut foc din circa 2 metri cubi de lemn, a fost afumată toată camera și apoi aerisită și, până seara, cei care vin toarnă apă rece peste pietrele încinse de deasupra lemnului ars. Sunt cam 70-75 de grade în cameră și uneori foarte mulți aburi. Îți iei o placă de lemn pe care stai pe băncile aflate aproape de tavan și pentru a te răcori, ieși nu înainte de a spăla placa de lemn și intri afară într-un râu cu gheață pe margini (adică temperatură cu minus) (dacă vrei poți face asta dezbrăcat complet). Vă dați seama că după câteva secunde revii în camera fierbinte! De câteva ori m-am ”săpunit” cu zăpadă în loc de râu. Așa mai fac și finlandezii și chiar colega finlandeză Aada m-a felicitat pentru metoda practicată. Parcă am fi stat amândoi aici la saună cu orele... Nu doar noi, era plină sauna de localnici sau de colegi de-ai noștri!

We go down to accomodation, let the cameras and enjoy the smoke sauna. Because today is the owner's birthday and he offered free entrance for everybody. Let me tell you what it is about. After a (warm) shower you go out and enter in a room where they made the fire of about two cube meters of logs, the room was aired and, until evening, the ones who come pour cold water on the hot stones above the burnt logs. There are about 70-75 degrees in the room and a lot of steam. You take a wooden plate and stay on it on the benches close to the ceiling and, for cooling down, you wash the plate and go out in a river with ice on the shores (so it is with minus) (if you want you can do it completely naked). You easily imagine that after a few seconds you go back in the hot room! For a few times I ”washed” myself with snow instead of the river. So do the Finnish people sometimes and even my colleague Aada congtatulated me for the method. We could stayt here for hours... Not just us, all the locals or our colleagues!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu