marți, 5 iunie 2018

Zakopane-Tatra-Brno 18.01.2018

Aseară, pe harta munților Tatra, recepționera-ghid îmi sugerase o plimbare văzând că eu tot insist să mă apropii de munți (am bocancii de iarnă în rucsac și nu i-am mai scos, acum am doar niște adidași): să urc pe strada Strążyska și apoi cât pot pe dolina/valea Strążyska și apoi pe sub pădure să mă întorc pe Droga Pod Reglami și înapoi pe străduțe în stațiune. Cred că știa că voi cerceta mai mult și voi găsi (cel puțin) două locuri superbe. Chiar glumesc cu ea la întoarcere și îi spun că m-a lăsat pe mine să le descopăr. Le vedeți mai jos! 

Mănânc foarte matinal (pe întuneric) și la 8.15 pornesc la plimbare. Merg pe Tadeusza Kościuszki, traversez Aleja 3 Maja și în fața hotelului Gromada văd statuia lui Wincenty Galica, un polonez din Zakopane cu istorie interesantă: de la cadet în armată ajunge prizonier al germanilor, evadează și activează în mișcarea de rezistență pe post de curier, e arestat de Gestapo în 1941 și trimis la Auschwitz  și apoi campurile Mauthausen-Gusen și Sachsenhausen, după eliberare studiază medicina și activează în laboratorul radiologic din Zakopane, e fondator al Uniunii Podhala și organizează un muzeu al martirilor. Mă zăpăcesc puțin pe strada Orkana și intru pe Kasprusie și Strążyska pe valea omonimă. Strada urcă printre case de lemn foarte faine (și vechi și noi; îmi pare de mai multe ori un fel de Sinaia românească) până la intrarea în pădure și parcul național (8.50). Intrarea costă 5 PLN (este cineva la casă la acea oră) și caut și o hartă a Tatrei dacă tot sunt aici. Sunt multe și cea mai bună variantă costa 20 PLN (completă; cu ambele părți slovacă și poloneză). Așa mă pot orienta bine în lumea mea!

Last evening, on Tatra map, the receptionist girl-guide suggested me a walk seeing that I insist to get close to mountains (I have the winter boots in the big backpack, now only some sneakers): to go up on Strążyska street and as much as I can on dolina/valley Strążyska and under the forest to come back on Droga Pod Reglami and back on the streets to the resort. I think she knew that I will search for more and find (at least) two amazing places. I am kidding at return by telling her that she let me discover them. You see them below! 

I eat very early (on dark) and start the walk at 8.15. I follow Tadeusza Kościuszki, pass Aleja 3 Maja and in front of Gromada hotel see the statue of Wincenty Galica, a pollish from Zakopane with an interesting history: from army cadet to prisoner of the germans, he escapes and activates in the resistance movement as courier, is arrested by Gestapo in 1941 and sent to Auschwitz and then Mauthausen-Gusen and Sachsenhausen camps, after releasing he studies medicine and activates in the radiologic laboratory of Zakopane, he is a founder of Podhala Union and organizes a museum of martyrs. I loose myself a little on Orkana street and enter on Kasprusie and Strążyska on the homonym valley. The street goes up between very fine old and new wooden houses (it looks like a romanian Sinaia) to the entry in the forest and the national park Tatra (8.50). The fee is 5 PLN (there is someone at the kassa at this hour!) and I search for a map of Tatra while being here. The best is one costing 20 PLN (complete; both slovak and pollish sides). Thus I can orientate better in my world!

După cum vedeți, sunt panouri cu regulile ce trebuie respectate și panouri despre ecologie-biologie: pădurile de fag și geologia și ecologia văii Strążyska. Aici scrie despre originea văii și despre cascada Siklawica care izvorăște de sub pereții Giewontului. Dar cine a stat să citească? Pe drumul superb plin de zăpadă abia se văd uneori niște urme de mașină. Sunt câteva poduri amenajate și drumul tot urcă până în Strążyska Polana (poiană?). Doar o singură doamnă mai urca la ora asta pe acolo și am depășit-o la un moment dat. Cumva mă simt ca în urcarea pe valea Șpirlei spre creasta Crăiesei... La 9.25 sunt la cabana care este închisă. Îmi dau seama acum de ce drumurile la dreapta spre dolina Małej Łąki (BR spre Giewont și BN - Bandă Neagră spre Chokolowska), respectiv spre stânga (BN spre dolina Byaly Potok și dolina Bystra) sunt închise între 1 decembrie și 15 mai: zăpadă foarte mare, zone de cățărat, pericol de cădere! După cabană văd că este un marcaj BG spre wodospad/cascada Siklawica: 15 minute! Hai până acolo!

As you see, there are panels with rules that must be followed and panels about biology-ecology: beech forests and the geology and ecology of Strążyska valley. It writes about the origin of the valley and Siklawica waterfall springing under the walls of Giewont. But who is reading? On the amazing road full of snow you hardly see some car tracks. There are a few wooden bridges and the road goes up to Strążyska Polana (clearing = poiana în romanian). Only one lady is going up at this hour and I passed her at one time. In some way I feel like going up on Șpirla valley to the ridge of Piatra Craiului... At 9.25 I am at the cabin and it is closed. I see why the tracks to right to dolina Małej Łąki (BR Red Line to Giewont and BN - Black line to Chokolowska) and left (BN Black line to dolina Byaly Potok and dolina Bystra) are closed between december, 1 and may, 15: a lot of snow, climbing areas falling danger! After the cabin I see a BG Yellow line heading to wodospad Siklawica waterfall: 15 minutes! Let's go there!În cinci minute de urcat prin zăpadă fără urme (sunt așa mândru că sunt primul care face urme; o bucurie naivă de descoperitor efemer) ajung la cascadă pe lângă firul apei. Pe moment rămân blocat de frumusețea ei. Fac câteva poze, filmez și după ce mai vin 3 turiști în adidași cobor înapoi la cabană (9.47). Abia acum văd că vine cabaniera cu mașina de teren. Probabil a fost anunțată că sunt câțiva clienți acolo... O voi vedea și mai încolo pe Droga Pod Reglami spre alte cabane.

In five minutes of going up without track (I am so proud of making track; a simple joy of a temporary discoverer) I reach the waterfall near the water line. I am blocked for a few moments of her beauty. I take some pictures and make a short movie and after 3 tourists in sneakers I go back to the cabin (9.47). The cabin administrator is coming now with a field car. She was probably announced for a few possible clients... I will see her later on Droga Pod Reglami to other cabins.Coborârea pe vale înapoi e superbă, mai întâlnesc câțiva turiști, mă opresc la o turbărie cu trepte de lemn amenajate și înghețate și în 25 de minute sunt la intrarea în parc. O săgeată mă duce spre dolina Ku Dziurze la 10 minute pe Droga pod Reglami. E un drum lejer pe sub pădure, la marginea parcului național. 

The down walking on the valley is amazing, I meet some tourists, stop at a turf moor with wooden frozen stairs and in 25 minutes I exit the park. An arrow guides me to dolina Ku Dziurze at 10 minutes on Droga pod Reglami. This is a light road under the forest, at the limit of the national park.

Peștera Jaskinia Dziura (pe care ajung pe PA) s-a format prin circulația apei termale de 60-100 de grade care a topit calcarul. Apa caldă și rece au dus la formarea calcitului sub multe forme. Peștera are două intrări, cea superioară generând frumoase forme de gheață iarna. Peștera are aproximativ 175 de metri lungime și 16-25 de metri înălțime. Deasupra peșterii mai sunt alte două peșteri închise publicului. Valea Ku Dziurze se oprește sub pereții Sarniei Skala (Sarnia Skala=stânca Sarnia). Aici este un fenomen endemic: zonele de vegetație sunt cu circa 200 de metri mai jos decât în restul Tatrei. Fenomenul se datorează curenților de aer de sub Giewont. De asemenea sunt câteva reguli la întâlnirea cu ursul (cele de bun simț). Până la peștera faci 15 minute, mai mult îți ia să explorezi peștera! La 11.00 sunt înapoi la intrarea în vale și continui plimbarea.

Jaskinia Dziura cave (you reach it on PA Blue Point) formed from the geothermal 60-100 degrees water that melted the limestone and the cold and hot water formed calcite in many formes. The cave has two entrances, the above one generating beautiful ice forms in winter. The cave is 175 meters long and 16-25 meters height. There are two other caves above this one, both closed for the public. Ku Dziurze valley stops under the walls of Sarnia Skala (Sarnia Skala=Sarnia rock). There is an endemic phenomen here: the vegetation areas are 200 meter belw from other areas of Tatra. This is due to the air movement under Giewont. There are some good sense rules for meeting the bear. You make 15 minutes to the cave, it takes more to explore the cave! At 11.00 I am back at the entry of the valley and continue my walk. 
Mergând pe Droga pod Reglami în 15 minute ajung la dolina Białego sau Biały Potok pe care intru câteva zeci de metri. Îmi cere bilet și îi arăt biletul luat mai devreme la Strążyska. E ok! Mă întorc și mai departe după prima curbă cobor direct pe o potecă largă (sunt mulți turiști, chiar o mamă cu cărucior cu copil) până la strada Grundwaldzka. Strada mă coboară până la parcul Miejski Imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego cu frumoasă belvedere.

Walking on Droga pod Reglami I reach in 15 minutes dolina Białego or Biały Potok which I enter for a few tens of meters. They ask for an entrance ticket and I show the ticket from Strążyska. It is ok! I turn back and further after the first curve I follow a large path with a lot of tourists (even a mother carrying a child in buggy) to Grundwaldzka street. The street takes me down to Miejski Imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego park with a beautiful landscape.

În parc este sunt prezentate pe câteva panouri tradițiile și istoria alpină din Zakopane. Chiar dacă e doar în poloneză, pot deduce o diversă activitate turistică și economică din 1847 încoace. Aș vrea ceva timp să vizitez Centrul de Cultură și Sport din Tatra ”Jutrzenka” din Zakopane (clădirea de lemn de mai jos) și mă îndrept spre Krupowki și apoi spre hostel. Vedeți și ceva poze cu magazine, magneți luasem ieri în primele explorări prin centrul turistic. La revedere, Tatra!

In the park we can see on a few panels the traditions and the alpine history of Zakopane. Even if it is only in pollish, I can see a diverse touristic and economic activity from 1847 until now. I would like to have time to visit the Tatra Culture and Sport touristic Center ”Jutrzenka” of Zakopane (the wooden building below) and head to Krupowki and then the hostel. You see some pictures with shops, I bought magnets yesterday in my first exporations in the touristic center. Good bye, Tatra!Neapărat să vă spun al doilea lucru fain din Zakopane: cașcavalul afumat tăiat în fășii foarte subțiri sau presat sub diferite forme! E foarte bun și am cumpărat pentru cei de acasă! Cum sunt brânzar, aveți încredere că e tare, tare bun!

Uite cum arată hostelul în care am stat. Dacă aveți ocazia să ajungeți aici, recomand din tot sufletul. Ah că uitasem: înainte să ajung la hostel m-am întâlnit cu un australian cu care vorbisem aseară și acum se ducea să predea echipamentul de schi închiriat! Vă dați seama cât de diversă e lumea pe acolo, vedeți și din poze!

I have to say the second super fine thing of Zakopane: the smoked hard cheese cut in laminate ribs or pressed in different forms! It is very good and I bought some for home! As I eat a lot of cheese, trust me that it is very, very good!

Look at the hostel. If you have the ocasion of coming here. I recommend it from all my heart. I forgot: before reaching the hostel I met an australian who I was talking to last evening and now he was bringing back the ski equipment to rentals! You can see a diverse world there, you can see from the pictures!


Merg la autogară și cel mai rapid este un autobuz (20.00 PLN) care într-o oră mă duce înapoi în autogara (Malopolski Dworzec Autobusowy) din strada Bosacka din Cracovia. Îmi iau bilet direct la Polskibus la 15.45 spre Brno, Cehia (39 PLN plus 1 PLN pentru rezervare la ghișeu). Am timp de masă la o autoservire (o supă, un fel II și desert pentru 14.40 PLN). Îmi pusesem telefonul la încărcat și la plecare uit de el. Bine că îmi dau seama când nici nu ieșisem din restaurant și îl iau cu mine.

Ar trebui să ajung la 20.35 în Brno în autogara Brno Ustredni Autobusove Nadrazi unde mă așteaptă bunul prieten Otto Hauck la care voi sta două nopți. Mergem acasă, povestim ceva în engleză cu prietena lui și apoi noi continuăm în română. Da, Otto vorbește românește și încă foarte bine! Ne știm din munții românești unde vine destul de des. Cred că ne apucă 1-2 noaptea tot povestind :)!

I go to the bus station and the soonest is a bus (20.00 PLN) that takes me back in one hour to the bus station (Malopolski Dworzec Autobusowy) from Bosacka street of Krakow. I take a bus ticket direct from the Polskibus office at 15.45 to Brno, Czech Republic (39 PLN plus 1 PLN for office reservation). I have time to eat at a self-service (a soup, second dish and desert for 14.40 PLN). I put my phone to charge and forget about him. Luckily I wasn't out of the restaurant when I remember and take it.

I should ne in Brno at 20.35 in Brno Ustredni Autobusove Nadrazi bus station where my good friend Otto Hauck is waiting for me. I will stay in his house for two nights. We go home, talk in english with his girlfriend and then we continue in romanian. Yes, Otto speaks romanian very good! We know each other from the romanian mountains where he comes pretty often. I think we talk until 1-2 in the night :)!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu