marți, 5 iunie 2018

Cracovia-Zakopane/Krakow-Zakopane 17.01.2018

Inițial renunțasem la ideea de a vedea munții Tatra din Zakopane fiindcă stațiunea îmi pare scumpă. Și este! Dar când a insistat Dao să merg fiindcă e foarte fain și mi-a spus de Target Hostel unde și-a făcut ea rezervare, am verificat și am găsit cazare cu 35 PLN (e mai mult decât am găsit peste tot și mai ieftin decât în alte părți în stațiune; mai mult zlotul și leul românesc sunt echivalenți și deci nu e foarte mult) am zis că merită măcar o noapte să stau acolo. Deci fac rezervare cu două seri înainte și... voi vedea și eu munții :D!

Îmi salut gazdele și le scriu ceva fain în cartea de oaspeți și pornesc la 11.00 la drum spre autogară. Piața Rynek Główny, Florianska, Turnul Sf. Florian, barbicanul, plac Jana Matejki cu monumentul Grunwald, bazilica Sf. Florian și dreapta pe Kurniki la Galeria Krakowska și autogară. La 13.00 prind o cursă spre Zakopane (20 PLN). Singura oprire de vreo 10 minute este în Nowy Targ, în drum spre munți! Într-o oră suntem în Zakopane, după 110 kilometri!

Initially I forgot the idea of seeing Tatra mountains from Zakopane because the resort seemed expensive. And it is! But when Dao insisted to go because it is very fine and told me about Target Hostel where she made reservation, I checked and found accomodation with 35 PLN/zlots (more than every accomodation until now and the cheapest in all the resort; more zlot is similar to romanian leu and it is not too much) and considered that it worths for a night. So I make reservation two days ago and... I will see the mountains :D!

I salute my hosts and write something fine in the guestbook and at 11.00 start the way to the bus station. Rynek Główny square, Florianska, St. Florian's gate, the barbican, plac Jana Matejki with Grunwald monument, basilica St. Florian and then right on Kurniki to Galeria Krakowska and the bus station. At 13.00 I have a bus to Zakopane (20 PLN). The only stop of 10 minutes is at Nowy Targ, on the way to mountains! In one hour we are in Zakopane after 110 kilometers!
Autogara este lângă gară, fac poze la mersul trenurilor și cel al autobuzelor pentru mâine și merg spre hostel: Tadeusza Kościuszki și apoi Henryka Sienkiewicza. Hostelul e fain și primitor. Singurul minus este bucătăria pentru care trebuie să ieși afară și apoi să cobori la sala de mese. Pentru doar o după amiază primesc o hartă și recomandarea de a face un circuit pe la Gubałówka și întoarcere prin Kościelisko sau undeva între ele. Voi vedea... Întreb de Dao și mi se pare normal să nu îmi spună dacă este aici. Este vorba de respectul clientului și secretul meseriei :)! Seara o voi găsi chiar în cameră cu mine :D!

The bus station is near the train station, I make pictures to train and bus timetables for tomorrow and go to the hostel: Tadeusza Kościuszki and Henryka Sienkiewicza. The hostel is fine and friendly. The only minus is the kitchen that you have to go outside and enter in another hall for the dining room. For just an after-noon I get a map and the recommendation to make a circuit to Gubałówka and turn back through Kościelisko or somewhere between them. I will see... I ask for Dao and it is normal to get no positive response. It is the respect for the client and the job secret :)! In the evening I will find her in the common room where I stay :D!

Doar cu rucsacul mic pornesc pe la 14.30 la drum spre centru. Fata de la recepție îmi sugerase un traseu (cam singura opțiune pentru ne-schiori după părerea ei) și strada Krupowki centrală. Merg pe Kościuszki spre centru având în față masivul Giewont ridicat la 1894 metri. E foarte masiv și cumva seamănă cu a noastră Coștila văzută din Bușteni. Speram să văd și zona Rysy (să nu mai spun de Gerlakovsky că e cam departe), dar norii nu mi-au permit asta. În schimb văd destulă zăpadă, ceea ce e normal în ianuarie, nu ca în toate zilele din Oulu și până acum! După parcul de distracții fac dreapta pe Aleja 3 Maja și apoi stânga la giratoriu. Mă bucură să văd grupe de copii cu veste ieșiți cu clasa la plimbare. La următorul giratoriu fac stânga (de fapt merg pe strada principală) și ajung la intrarea în strada pietonală Krupowki. În stânga este biserica catolică Kościół Świętej Rodziny impunătoare prin înălțime. Pe dreapta după un rând de căsuțe găsesc Centrul turistic PTTK într-o casă cochetă alături de Muzeul Muntelui și în fața ei pe o hartă Poteca Mariei, un pelerinaj fain numerotat I-23 extins mult și în afara Poloniei până în Bratislava sau Vienna. Voi urma o parte din ea din Zakopane în Gubałówka și mai departe spre vest până spre Kościelisko. Unul din farmecele stațiunii sunt casele de lemn conservate și altul este... vă voi spune mai încolo! Cobor la drumul principal și la stânga dau de biserica catolică a sf. Clement (Kościół Na Pęksowym Brzyzku pw. Matki Boskiej Częstochowskiej) de lemn construită în 1848 lângă primul altar din Zakopane găsit în 1800 de Paweł Gąsienica (altarul se numește Kaplica Gąsieniców și se găsește în vechiul cimitir).

I take the small pack and aroud 14.30 head to center. The reception girl suggested me a circuit (in her opinion the only possibility for non-skiers) and Krupowki central street. I go on Kościuszki to center having in front of me Giewont massive rise at 1894 meters altitude. It is massive and looks in some way like our Coștila seen from Bușteni. I hoped to see Rysy area (not saying about Gerlakovsky because it is too far), but the clounds don't allow that. I see a lot of snow, normal in January, not as in all days from Oulu until here! After the fun park I turn right on Aleja 3 Maja and then left at the roundabout. I am happy of seeing kids with vests out with all the class for a walk. At the next roundabout I turn again left (the main street) and I am at the entrance of the pedestrian street Krupowki. On the left I see the high imposing catholic church Kościół Świętej Rodziny. On the right after a line of wooden houses I find the Touristic Center PTTK in a cosy house next to the Mountain Museum and on a metalic map I see Maria Trail, a fine pilgrimage called I-23 extended a lot outside Poland to Bratislava or Vienna. I will follow a part of it from Zakopane to Gubałówka and further to west to Kościelisko. One of the resorts's charms are the wooden houses and another one is... I will tell you later! I go down to the main road and going left I find on right the catholic church of St. Clement (Kościół Na Pęksowym Brzyzku pw. Matki Boskiej Częstochowskiej) built in wood in 1848 near the first shrine from Zakopane founded in 1800 by Paweł Gąsienica (the shrine is called Kaplica Gąsieniców and you can find it in the old cemetery).


După biserică la dreapta văd marcajele BA și BG care mă duc spre Gubałówka, mai întâi pe străzile Kaszelewskiego și Gładkie și apoi prin pădure. Mă simt așa de energic: în sfârșit în lumea mea în pădure. Sunt așa de bucuros că urc în vreo 40 de minute până sus la stația de tren (pe cremalieră) chiar dacă timpul de parcurs era dublu. Aici sunt surprins să văd o ditamai strada turistică cu tot felul de chioșcuri, restaurante și magazine. Intru la stația de tren și văd prețurile mari pentru transport (23 PLN dus-întors, 17 PLN un drum) și fac stânga pe culme pe strada comercială Droga Zubka. Apar și sănii trase de cai, la un moment dat trec pe lângă pârtia ce coboară spre stațiune (mai e și o mică pârtie în dreapta și în capătul ei de sus mă apucă dorul de ski), trec de o zonă cu mini-snowmobile și caut să aflu prețul fără succes (băiatul știe doar poloneză, eram curios fiindcă asta am făcut în Laponia printre altele), apoi dau de o bisericuță și un loc unde erau mai multe snowmobile de închiriat (iar melancolie...) și ajung la capătul străzii unde mă orientez la stânga pe strada Salamandra spre Kościelisko. Vile faine și peisaj panoramic asupra stațiunii... Ies din drum și cumva pe o pantă cu puțină zăpadă scurtez drumul printre case până la strada Pod Blachówką ce mă coboară la drumul principal Nędzy Kubińca. Îmi iau ceva de mâncare de la singurul magazin deschis (îmi pare rău că fac mizerie pe jos), revin din Kościelisko în Zakopane și pe la 17.30 re-intru pe Krupowki. Strada e fain aranjată turistic și o cutreier pe toate lungimea ei. Îmi place cum e aranjată stațiunea! În capăt e Aleja 3 Maja cu o pantă pentru dat cu cauciucul și apoi un patinoar, cobor înapoi pe Krupowki și mă îndrept pe Nowotarska spre hostel.

After the church I see BA (Blue Line) and BG (Yellow Line) that take me to Gubałówka, first on Kaszelewskiego and Gładkie streets and then through the forest. I feel so energic: finally in my world in the forest. I am so happy that I go up in around 40 minutes up to the (rack rail) train station even if the written time was double. I am surprised to see here a big touristic street with all kinds of small shops, restaurants and stores. I enter the train station and see the big prices (23 PLN up-down, 17 PLN one way) and turn left on the edge on the commercial street Droga Zubka. I see horse sledges, I pass the ski slopes that go down to the resort (there is a small slope on the right and I am melancholic for ski at the up-end of it), I pass a place with mini-snowmobiles and try to find the prices unsuccessfully (the boy knows only pollish, I was curios because I did this in Lapland among others), pass a small church and a place with snowmobiles for rent (melancholic againg) and reach the end off the street and go left on Salamandra street to Kościelisko. Very fine villas and landscape to the resort... I go out of the street and short the way on a snow slope to Pod Blachówką street that takes me down to main road Nędzy Kubińca. I take some food from the only open store (sorry for the dirt I made), come back from Kościelisko to Zakopane and around 17.30 re-enter on Krupowki. The street is well touristicaly arranged and wander all his length. I like the resort! In the end I find Aleja 3 Maja with a slope for tyre and a skating ring, go back down on Krupowki and head back on Nowotarska to the hostel.

La hostel am bucuria de a o revedea pe Dao și ne povestim pe unde am mers. Îmi spune că mâine, dacă vremea permite, ar vrea să urce cu cablul până la Kasproky Wierch până la 1988 metri. Costă destul și nu îmi permit. Poate reușim să ieșim la o plimbare prin centru după aia. Vorbim! Eu tot vreau să vizitez stațiunea cu multe case de lemn foarte simpatice. Vorbesc la recepție și îmi aranjez altfel planul. Pot lăsa rucsacul în sala comună și doar cu bagajul mic pot explora dimineață zona până la prânz când am autobuz spre Krakovia și mai departe. Am planuri de distanțe mari mâine!

At the hostel I am happy to see Dao and we tell each other our experience in the city. She tells me that, if the weather allows, she would like to go up with by cable to Kasproky Wierch to 1988 meters altitude. It costs a lot and I don't afford. Maybe we can go out for a walk after. We'll talk! I still want  to visit the resort with a lot of nice wooden houses. I talk at reception and I arrange my plan. I can leave my big backpack in the common room and with the small one I can explore in the morning until the bus to Krakow and at noon and further on. I have a big distance plan for tomorrow!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu