duminică, 3 iunie 2018

De la Varșovia la Cracovia/From Warsaw to Krakow 14.01.2018

Îmi luasem bilet la autobuz de aseară și acum trebuie să ajung dimineață la autogara de lângă stația de metrou Wilanowska. Așa că, la 6.00 și câteva minute îmi salut gazdele și pornesc la drum. E întuneric și încă nu am prea multe de văzut. Așa că pornesc pe Marszałkowska până în Piața Constituției (Plac Konstytucji) și apoi Plac Zbawiciela, în Plac Unii Lubelskiej las muzeul Sue Ryder și intru pe Puławska. De aici mai am de urmărit doar numerele până la destinație. S-a luminat și văd mai bine pe unde merg. Cumva îmi pare rău că trec pe lângă niște parcuri și nu am timp de vizitat. Mai am și doi rucsaci și cu atât e mai incomod. Intru prin parcarea P+R Wilanowska și după ea este locul de unde pleacă autocarul. Puțin spus autogară: e doar un peron de unde pleacă toate autocarele. E 7.30, am ajuns bine. E multă lume și cineva îmi confirmă că e autobuzul de Cracovia. Las bagajul la locul special destinat și am loc la etaj (așa primisem de la început). Mă așez comod pe banca a doua de sus și mă pregătesc să admir drumul. Ar fi fost ceva să am loc chiar în primul rând, dar sunt rezervate sau costă mai mult! Cert e că sunt atent pe drum la tot ce depășim și puțin după miezul zilei intrăm în Cracovia. Mai durează puțin și ajungem la autogară. Îmi iau bagajul și cu Google Maps în mână merg spre hotel. Tot de la aceeași autogară voi lua autobuze zilele următoare, în fiecare zi spre altă direcție!

Ies din autogară și fac dreapta pe Bosacka între case și un zid de cărămidă (îmi iau doi covrigi). După el este parcul Strzelecki a cărui intrare o voi vedea la capătul străzii. Cine știe dacă voi ajunge aici... Fac dreapta pe Lubicz și din prima parcă mă îndrăgostesc de oraș. E atât de frumos și are un aer de vechi. După ce vii din Varșovia modernă aici îți pare că te întorci la normal. De gustibus! Mie așa îmi place... În dreapta am plac Jana Nowaka Jeziorańskiego și gara principală veche Stary Dworzec Główny. Altceva e impresionant la locul ăsta. Vă voi spune la momentul potrivit! Acum trec prin pasajul subteran și ies în parcul Planty Mistrzejowickie. Este parcul prin care intru în Orașul Vechi. Dau de un centru de informații și intru să iau o hartă. Chiar trebuie să laud orașul în care am venit și cred că face plăcere. Întreb de piața Rynek unde am cazare la numărul 7 și e foarte simplu de ajuns: e piața centrală a orașului! Oau, chiar am cazare ieftină (40 PLN pentru 3 nopți cu mic dejun inclus) fix în centrul centrului! Merg pe Szpitalna prin fața teatrului Juliusz Słowacki și a Muzeului de Istorie și pe Sienna intru în Rynek Główny, piața centrală. Îmi ia ceva până să identific numărul 7: este fix la mijlocul lateralei paralele cu Galeriile Centrale! Urc la etajul 2 și găsesc un loc foarte fain: spațios, doar o fată binevoitoare la recepție. Plătesc, îmi prezintă locul și primesc un pat într-o cameră unde par să mai fie doar un polonez foarte liniștit și un tip interesant Harry. Voi povesti cu el: e helveto-malgaș și foarte deschis. A călătorit foarte mult și chiar vom sta la povești mai mult pe seară! În hol mai dau de un rus ce se uită la televizor și de o vietnameză sociabilă. Cu ea voi face ceva schimb de informații și pentru o seară ne vom reîntâlni în Zakopane. Îmi aranjez toate pe acolo și pe înserat ies un pic la plimbare.

I took a bus ticket yesterday evening and in this morning I have to reach the bus station near Wilanowska metro station. So, at 6.00 and a few minutes I salute my hosts and leave. It is dark and I don't have so much to see. So I walk on Marszałkowska to Constitution Square (Plac Konstytucji) and Plac Zbawiciela, in Plac Unii Lubelskiej let Sue Ryder museum and enter on Puławska. Now I only have to follow the number to destination. It is light now and I see my way. I am sorry for passing some parks and not having time to visit them. I have two backpacks and it is not easy. I enter the parking P+R Wilanowska and then the bus station. Well it is not a real bus station: it is only a platform for all the buses. It is 7.30, I am in time. There is some people and someone confirms that this is the bus to Krakow. I let the baggage in the special designed place and go to my up level place. I take my place on the second bench and prepare for the trip. It would be something to have a place in the first line, but they are reserved and cost more! I watch the road all the time and after noon we enter Krakow. After some time we are at the bus station. I take my bag and Google Maps guides me to the hostel. From the same bus station I will take buses to different directions in the next days!

I go out of the bus station and turn right on Bosacka between houses and a brick wall (I take two brezels). After the wall is Strzelecki park which entrance will appear at the end of the street. Who knows if I will come here... I turn right on Lubicz and fall in love with the city. It is so nice and has an old feeling. When you come from the modern Warsaw you feel like turning back to normal. De gustibus! I like this way... On the right I have plac Jana Nowaka Jeziorańskiego and the main train station Stary Dworzec Główny. There is something else impressive about this place. I will tell you at the right time! Now I pass the underground passage and exit to Planty Mistrzejowickie park. It is the park which guides me to Old Town. I see an info center and enter inside to take a map. I have to praise the city and I think they like it. I ask for Rynek square and it is very easy: it is the main square of the city! Oau, I have cheap accomodation (40 PLN for 3 night with breakfast included) in the center of the center! I walk on Szpitalna in front of Juliusz Słowacki theater and the History Museum and on Sienna I go to Rynek Główny, the central square. It takes some time to find number 7: it is in the middle of the fronthouses to the central galleries! I go up to level 2 and find a very fine place: spatious, a very nice girl at reception. I pay, she shows me the place and I get a bed in room with a nice quiet pollish guy and an interesting guy Harry. I will talk with him a lot: he is helveto-malgash and very open. He travelled a lot and we will talk more in the evening! There is a russian in the lobby watching tv and a sociable vietnamese girl. We'll change some useful infos in the evening and will meet again for one night in Zakopane. I arrange everything and go out for a walk in the evening.


Până să ies în piață citesc cam ce se găsește la numărul 7: un cabinet numismatic, un restaurant, un bar (sunt separate), un magazin de echipamente militare Khaki, un magazin de arme artizanale Arsenal și un magazin de ornamente de Crăciun din sticlă. Uite cum arată curtea interioară!

Before getting out in the square, you can find this at no. 7: a numismatic cabinet, a restaurant, a bar (they are different), a military equipment shop Khaki, a artisanal weapons shop Arsenal and a glass Christmas ornaments shop. This is the interior court!
Auzisem din cameră ceva zgomot în piață și e un mare concert în fața Galeriilor de Artă Poloneză de sec. XIX în Sukiennice. Așa că doar fac câteva poze, trec pe lângă biserica sf. Adalbert din Cracovia (Kościół Świętego Wojciecha) cu rădăcini istorice până în sec. XI-XII. Voiam să intru și se pare că asta se poate doar când sunt concerte sau expoziții cu intrare. Deci pas! După Galerii găsesc Turnul Primăriei (Wieża Ratuszowa), singurul rămas din Primăria de sec. XIII. Se poate vizita, este parte a Muzeului de Istorie din Cracovia. Interesant că turnul gotic masiv este înclinat cu 55 de centimetri în urma unui cutremur din 1703 (sursă: Wikipedia). Tot doar în imagini vedeți și Bazilica Sf. Maria (Bazylika Mariacka) în care am vrut să intru și am înțeles că este interzis accesul turiștilor, nu doar când sunt credincioși în interior! Galeriile sunt interesante și pline de tot felul de magazine de suveniruri, mie îmi plac mai mult reliefurile de pe jos și (bănuiesc) câteva pietre funerare. Un amănunt observat mai târziu: angajații Primăriei curăță în fiecare noapte sau când este cazul toată suprafața pieței! Plimbările cu trăsura cu cai sunt la modă printre turiști și câteva trăsuri sunt în așteptare. Vă dați seama că în piață e și mirosul caracteristic :)!

Merg pe Floriańska printre tot felul de magazine și restaurante (chiar sunt invitat la un spectacol de streaptease unde ”trebuie să cumpăr doar de băut”), pe ambele părți sunt tot felul de oferte pentru Auschwitz/Oświęcim și Wieliczka și chiar iau niște fliere. Voiam să văd Auschwitz-ul (oricât de dur este!) și Wieliczka mi-a fost recomandată de un foarte bun prieten. Vă spun ce este peste două zile! Poarta Sf. Florian (Brama Floriańska) a fost construită în sec. XIV ca turn gotic rectangular, parte a fortificației orașului împotriva atacurilor turcești. Este singurul turn din cele opt turnuri de Ev Mediu care nu a fost distrus în timpul ”modernizării” din sec. XIX. În spatele turnului se află barbicanul/barbacana, turn circular aflat de partea cealaltă a șanțului de apărare a cetății. Merg pe Pijarska până la biserica catolică Kościół pw. Przemienienia Pańskiego și voi ieși pe la capătul străzii Sławkowska în parcul din vechiul șanț de după ziduri. Trec pe lângă monumenul dedicat comemorării nunții din 1386 dintre regina Poloniei Jadwiga de Anjou și ducele de Lituania Władysław Jagiełło și hoinăresc pe străzile orașului nou până la bazilica sf. Florian. De aici cobor prin Plac Jana Matejki unde este monumentul Grunwald care comemorează (construit în 1910) 500 de ani de la lupta de la Grunwald în care a ieșit învingător Władysław II Jagiełło. În treptele monumentului se află și mormântul eroului necunoscut. La întoarcere pe lângă barbican trec prin piață și colega vietnameză îmi spusese de ceva oferte mai bune pentru zilele următoare pe strada Grodzka. Sunt de fapt cam aceleași oferte și așa am ocazia să văd fațada și turnul bisericii catolice a sf. Andrei (Kościół Rzymskokatolicki pw. św. Andrzeja). Mă întorc la hostel mulțumit de prima ”vizită” a orașului.

I heard from the room some noise in the square and I see a big concert in front of the XIX Century Pollish Art Galleries in Sukiennice. So I take a few pics, pass the church of St. Adalbert of Krakow (Kościół Świętego Wojciecha) with historic roots deep to XI-XII centuries. I wanted to go inside and it seems to be possible only for payed concerts or expositions. So... pass it! After the galleries I find the Main Hall Tower (Wieża Ratuszowa), the only piece left from the XIII century main hall. One can visit, it is a part of the History Museum of Krakow. It is interesting that the gotic tower in inclined with 55 centimeteres from an earthquake in 1703 (source: Wikipedia). In images you also see Basilica St. Mary (Bazylika Mariacka) where I wanter to enter and saw that the tourist acces is completely forbidden! The galleries are interesting and full of souvenir shops, I like the down stones and the grave stones. A detail observed later: the employees of the municipality clean all the square every night! The horse charriot trips are on top among tourist and some charriots are waiting. You can easily imagine the characteristic smell :)!

I walk on Floriańska between all kind of shops and restaurants (at one moment I am invited at a streaptease show where I ”only have to buy drinks”), on both sides I see all kind of oferts for Auschwitz/Oświęcim and Wieliczka and take some fliers. I wanted to see Auschwitz (it doesn't matter how tough it is!) and Wieliczka as recommandation from a very good friend. I tell you what it is in two days! The St. Florian's gate (Brama Floriańska) was built in XIV century as a rectangular gotic tower, part of the city fortification against the turkish attacks. It is the only Medieval tower that was not destroyed in the XIX century ”modernisation”. In the back of the tower we find the barbican, a circular tower on the other side of the city defence moat. I walk on Pijarska to catholic church Kościół pw. Przemienienia Pańskiego and at the end of Sławkowska street I go out in the moat park after the walls. I pass the monument dedicated to the 1386 marriage between the Poland queen Jadwiga de Anjou and the duke of Lithuania Władysław Jagiełło and wander in the new city to St. Florian basilica. From this place I go down to Plac Jana Matejki where is Grunwald monument that comemorates (built in 1910) 500 years from the battle of Grunwald where the winner was Władysław II Jagiełło. In the steps of the monument one can find the unknown soldiers' grave. At the return passing the barbican I pass Rynek square and the vietnamese colleague told me about some better offers for the next days on Grodzka street. They are in fact the same offers and thus I have the occasion of seeing the facade and the tower of catholic church of St. Andrew (Kościół Rzymskokatolicki pw. św. Andrzeja). I turn back to the hostel satisfied with the first city visit.

Acasă suntem toți ca o familie. Harry este foarte vorbăreț și are ce spune (a călătorit foarte mult), Dao (coreeanca) îmi spune că și-a făcut rezervare peste câteva zile la Auschwitz și îmi dă un link pe mail. Este puțin probabil să mai găsesc loc pentru ziua următoare și chiar am noroc: găsesc un loc liber fără ghid (educator) la ora 14.00. Mâine se va dovedi că este cam târziu. Pentru a vizita cele două campuri de concentrare (Auschwitz I și II, Birkenau) îți trebuie o zi plină. Mă descurc cu ce am! Am uitat: când am venit mai erau doi colegi polonezi în cameră (dormeau) Martyna Adrianna Czajka și Paweł Durczak din Szczecin. Acum seara toți patru (Harry, Martyna, Paweł și cu mine) stăm la povești și atât de încântat e Harry de țara lui de origine Madagascar încât aproape ne convinge să mergem să îl vizităm cândva. Nu e vorba doar de filmul Madagascar, ăla e pentru copii. Pentru mine ca ecolog țara aia e fantastică și chiar de vreo 9 ani mi-am propus să ajung acolo (am avut colegi malgași în Norvegia). Cine știe când va fi... Martyna e interesată de tot ce ține de artă și poimâine seară chiar vom căuta împreună ceva în domeniu. După miezul nopții mă bag la somn, mâine am o zi grea!

At home we are like a family. Harry is very talkative and he has a lot to say (he travelled a lot), Dao (the korean girl) tells me that she made reservation in a few days to Auschwitz and she gives me a link on mail. It is less probable to find a place for tomorrow and I am lucky: I find a free entrance with no guide (educator) at 14.00. Tomorrow we'll see it is a little late. You need a full day to visit the two concentration camps (Auschwitz I și II, Birkenau). I manage with what I have! I forgot: when I came I saw two sleeping pollish colleagues in the room Martyna Adrianna Czajka and Paweł Durczak from Szczecin. Now in the evening all four of us (Harry, Martyna, Paweł and me) talk about everything and Harry is so excited about his origin country Madagascar that he almost convince us to go and visit him sometimes. it is not about the movie Madagascar, that's for kids. For me as ecologist that country is amazing and I proposed myself about 9 years ago to go there (I had some malgash colleagues in Norway). Who knows when this will be... Martyna is interested in eveything related to art and in the evening two days from now we will search for something in this field. I go to sleep after midnight, I have a hard day tomorrow!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu