luni, 5 martie 2018

Helsinki 02.01.2018

Helsinki... Un colț de Europă puternic influențat de Scandinavia... Cum eu vin de sus din nord, m-am obișnuit să nu grăbesc lucrurile. Așa că astăzi nu am cine știe ce în plan. Vreau să ajung la Sompa Sauna, să-mi iau bilet la ferryboat spre Tallinn, să cumpăr un steag pentru mama și ce o mai apărea. Poate ajung și la parcul Lenin (Lenininpuisto)... 

Un mare ajutor peste tot îmi este Google Maps! Mă ghidează (aproape) unde vreau. Acum mă duce prin fața gării centrale (Rautatieasema jarnvags) cu cei doi doi uriași de pază și apoi pe Kaisaniemenkatu (bulevard mare care pleacă din piața gării) spre podul Pitkäsilta dinaintea hotelului Hilton și apoi la piața și stația de metrou unde e Hakaniemen Kauppahalli, piață veche recunoscută ca obiectiv turistic. Nu o voi vizita nici la întoarcere ;). De aici pe Tavastvägen intru cumva în zona industrială unde sunt multe porți închise. Mi se pare că aici e una din termocentralele orașului... Pe alei pietonale intru în districtul Kalatasama unde este sauna și după micul intrând de apă fac dreapta printr-o zonă cu construcții spre capătul acesteia. Cred că muncitorii se uită cam ciudat la mine și își văd de lucru. Ce o căuta noaptea unul cu doi rucsaci pe aici... Strada mă duce aparent până la capătul peninsulei industriale, văd că mai continuă în față și stânga și merg până în capăt. Aici dau de vestita sauna. Sauna e construită în stil hippie și de multe ori a fost distrusă de autorități fiind considerată ilegală. Scrie pe net că e recomandat să aduci lemne și că e întreținută de voluntari. Nu am adus și nici nu am găsit lemne aici. Trebuie să faci tu focul și să îl întreții. Nu am cu ce face focul și renunț la idee. Caut pe să mă întorc pe cealaltă parte a peninsulei și e blocată de șantiere. Ca urmare trebuie să mă întorc pe unde am venit...

Helsinki... A corner of Europe with strong scandinavian influence... As I come from north, I am use to take everything slower. So I don't have a big plan today. I want to go to Sompa Sauna, take the ferry ticket to Tallinn, buy a flag for my mum and see on the way. Maybe I reach Lenin park too (Lenininpuisto)... 

Google Maps is a very good help everywhere! It guides me (almost) everywhere I want. Now it takes me in front of the main railwaystation (Rautatieasema jarnvags) with the two guarding giants and then on Kaisaniemenkatu (big boulevard starting from the station square) to Pitkäsilta bridge before Hilton hotel and then to the square and the metro station Hakaniemen Kauppahalli with the old market known as touristic objective. I won't visit it ;). On Tavastvägen I reach the industrial area where I find a lot of shut gates. I think one of the city's thermoplants is here... On walking alleys I enter Kalatasama district where is the sauna and after the small artifical port I turn right in an under construction area to the end of it. I think the workers have a strange looking to me and follow their job. What is doing one with two backpacks during night here... The street takes me apparently to the end of the industrial peninsula, I follow it more and go the the end. Here is the famous sauna. The sauna is built in hippie style and it was destroyed for many times by authorities being considered illegal. I saw on internet hat it is recommended to bring wood and that it is maintained by volunteers. I didn't bring any wood and I don't find wood here. You have to make and keep the fire. I don't have wood for fire and give up. I try to turn back on the other side of the peninsula and it is blocked. So I have to follow the way I came...
Trec prin parcul Kalasatama (Kalasatamanpuisto) fain amenajat cu mici delușoare pe care sunt lăsate niște tănculețe-machete. Uite unul din ele... 

I pass through Kalasatama park (Kalasatamanpuisto) well arranged with small hills where I see some mini-models. This is one of them...
Pe drumul arătat de Google Maps spre parcul Lenin (stația de metrou Kalasatama, străzile Junatie, Aleksis Kiven Katu și apoi Surenkatu/Surengatan) găsesc case frumos pictate, biserici sau vitrine cu lucruri vechi, sediul Electrolux...

On the way indicated by Google Maps to Lenin park (Kalasatama mero station, Junatie, Aleksis Kiven Katu and Surenkatu.Surengatan streets) I find nice painted buldings, churches or shop windows with old stuff, Electrolux main place...

Înainte de parc fac câteva poze casei de cultură care se află în fața parcului. Sunt multe afișe cu filme, ca în fața oricărei cinema... Și o machetă faină a casei de cultură ținută de o mână gigantă...

Before entering the park I take a few pictures of the culture house in front of the park. There are a lot of movie posters as in front of any cinema... And a fine model of the culture house hold in a huge hand...

Și acum hai în parc. Parcul Lenin (Lenininpuisto) este unul din puținele locuri din lume dedicate tiranului Vladimir Ilych Ulyanov cunoscut sub numele de Lenin. A fost construit ca un omagiu prieteniei între ”partea roșie” a orașului Helsinki și Lenin. Chiar în Tampere ar fi singurul muzeu din Europa vestică dedicat lui Lenin... Parcul a fost separat din parcul Alpin (Alppipuisto) construit pe o zonă stâncoasă în mijlocul orașului. Stâncile astea îmi aduc aminte de liniștea și sălbăticia din sud-vestul Norvegiei, cutreierat acum niște ani în zilele libere (atunci eram student acolo). Într-o parte a parcului a fost construit un parc de distracții numit Linnanmaki cu un rollercoaster interesant. Din parc voi ieși pe sub calea ferată prin alte zone verzi (grădina orașului Kaupunginpuutarha sau Stadsträdgärden) și apoi pe lângă lacul Toolonlahti spre zona gării.

And now to the park. The Lenin park (Lenininpuisto) is one of the few places in the world dedicated to tyran Vladimir Ilych Ulyanov known as Lenin. It was build as a tribute for the friendship between the ”red part” of Helsinki and Lenin. There is in Tampere the only one museum in western Europe dedicated to Lenin... The park was separated from Alpin Park (Alppipuisto) built on a rocky area in the middle of the city. These rocks remind me of the silence and wilderness of south-estern Norway, wandered a few years ago in the free days (I was a sudent there). A part of the park was transformed in amusement park Linnanmaki with an interesting rollercoaster. I will get out of the park under the railway to other green areas (the city garden Kaupunginpuutarha or Stadsträdgärden) amd then near Toolonlahti lake to the train station.Zona Linnunlaulu/Fägelsängen este plină de vile acoperite în lemn în stil suedez și sunt piste de alergat care o traversează. Trec podul dintre lacurile Toolonlahti/Toloviken și Eläintarhanlahti/Djurgärdsviken (observați denumirile duble în finlandeză și suedeză!) și intru prin parcul Toolonlahdenpuisto/Toloviksparken spre zona gării. Străzile mă duc apoi pe la muzeul de istorie naturală și nimeresc iarăși la biserica de sub stâncă Tempelliaukio. De fapt voiam să ajung aici să iau steag finlandez și alte mărunțișuri! 

Linnunlaulu/Fägelsängen area is full of wooden sweddish style villas and running lanes. I pass the bridge between Toolonlahti/Toloviken and Eläintarhanlahti/Djurgärdsviken lakes (you observe the double finnish and sweddish names!) and enter through Toolonlahdenpuisto/Toloviksparken park to train station area. Streets take me to the natural history museum and the under rock church Tempelliaukio. I wanted to come here for a Finnish flag and other small stuff!

Explorez biserica pe deasupra și mă îndrept direct spre port pentru a-mi cumpăra bilet. De pe net știu că biletele cele mai ieftine se găsesc la compania Eckero line la terminalul 2. 

I explore the church on the roof and head directly to the port to buy a ticket. I know from internet that the cheapest tickets are at Eckero line company at Terminal 2.


La intrarea spre port este lucrarea de artă Horizon, în lungime de 54 de metri (adâncimea medie a Mării Baltice) unde sunt scrise numele donatorilor în campania Marea Baltică Curată (reducerea cantității de fosfor eliminat în mare și îmbunătățirea condiției apelor Mării Baltice). 

At the entrance to the port you can see the work of art Horizon, 54 meters length (the average deep of Baltic Sea) where are written the names of the donors in the Clean Baltic Sea campaign (reduce of phosphorus discharges in the sea and improvement of the condition of Baltic Sea waters).
Cu un astfel de ferryboat voi merge mâine! 

I will go with a ferry like this tomorrow!
Biletul mă costă 19 euro și este cel mai ieftin. Nu voi regreta niciodată banii ăștia, experiența face totul!

Ies din port după ce îmi încarc puțin telefonul și mă îndrept spre oraș. Mai am ceva vreme până ce mă voi duce la prietena Gina la care stau în seara asta!

The ticket is 19 euros and it is the cheapest. I will never regret the money, the experience is everything!

I get out of the gate after charging the phone and head to town. I have some time until I go to Gina, the friend where I will sleep tonight!
Cumva mă mai plimb spre zona verde de pe coastă, văd și vestita plajă din Helsinki, mă bucur de vederea unor raze ale soarelui și caut un loc unde să mănânc. Până la urmă voi mânca tot la cafeneaua Ursula unde mâncasem și la venire. Mă mai plimb puțin prin oraș și iau un taxi pentru a merge la Gina fiindcă stă la vreo 10 kilometri în Westend, Espoo. Vorbesc cu șoferul de toate și îmi explică despe zona metropolitană formată din Helsinki, Espoo și Vantaa. Interesant!

I walk  around in the green area near the coast, see the famous beach of Helsinki, enjoy the last rays of the sun and search for a place to eat. I will eat finally at Ursula Cafe where I ate when coming. I walk around in the city and take a taxi to Gina because she lives in Westend Espoo, about 10 kilometers from here. The driver tells me about the metropolitan area formed by Helsinki, Espoo and Vantaa. Interesting!

Petrecem o seară foarte faină în care mai degrabă vorbim engleză decât română (cu prietenul ei neamț vorbim în engleză). Dimineață el mă va duce la port pentru a prinde cursa la 9.00 spre Tallinn. De menționat că e mai ieftin să iei o cursă Helsinki-Tallinn dus-întors (cum am luat eu!) decât un bilet doar dus (parcă 23 de euro!).

We spend an amazing evening speaking mostly english than romanian (we speak english for and with his german friend). I nthe morning he will take me to the port for the 9.00 trip to Tallinn. It is cheaper to buy a return trip to Tallinn rather than a single ticket (23 euros as I remember!).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu