marți, 22 ianuarie 2019

Niilampää 28.11.2018

Prima zi liberă (day off)... Evident că nu pot sta în casă! Doar că nu mă mai trezesc așa devreme, ci mă las să dorm cât e nevoie. Undeva pe la 10.00 mă trezesc și cam pe la 12.00 sunt gata de drum. Dacă vă amintiți, anul trecut pe 26 decembrie am ajuns din Kiilopää la Niilampää (http://cezarpart.blogspot.com/2018/03/niilampaa-26122017.html) și voiam să dorm o noapte aici. Atunci nu aveam sac de dormit de iarnă la mine, acum am și știu că voi avea câteva zile libere la sfârșit de decembrie-început de ianuarie și vreau să văd cât timp fac de la Kiltamaja (unde sunt cazat) până la Niilampää. 

Cum ziceam, plec pe la 12.00 cam pe la -8...-10 grade Celsius. E lejer, acceptabil. Întâi merg pe drumuri de mașină spre est (Perkkatie și Rukkastie) și intru pe pârtia de schi fond până la Tievatuvantie. La Tievatupa nu intru la colegi și doar vreau să văd cum e cu sauna aici. E o clădire separată aproape de râu (se intră în râu între sesiunile fierbinți). Clădirea e închisă și se deschide doar contra-cost pentru minim 15 persoane. Pe Tievatuvantie las hotelul Muotkan Maja pe dreapta și pe cărări de mers/schi (încă nu sunt urme, e puțină zăpadă și proaspătă) ies pe poteca de schi (track) ce merge pe lângă râul Kakslauttanen până la locul de foc Sivakkaoja. De aici voi face dreapta pe Ruijanpolku până la poteca de mers/schi ce mă va duce până la Niilampää. Peisajul e superb și apusul se vede spectaculos. Încă nu e întuneric la 15.05 când ajung la cabană (trei ore de mers)! 

The first day off... Obviously I can't stay inside! I wake up later and let my body sleep as much as he wants. I wake up around 10.00 and I am ready to go around 12.00. If you remember last year on December 26th I reached Niilampää from Kiilopää (http://cezarpart.blogspot.com/2018/03/niilampaa-26122017.html) and I wanted to sleep a night there. I didn't have a winter sleeping bag at that time, now I have one and I know that I will have some days off at the end of December and beginning of January and I want to see how much time it takes me from Kiltamaja (where I live now) to Niilampää. 

As I said, I leave around 12.00 on -8...-10 Celsius degrees. It is light and acceptable. First I follow car roads to east (Perkkatie and Rukkastie) and enter the ski track to Tievatuvantie. At Tievatupa I don't enter at my colleagues and I want to see how is the sauna here. It is a separate building close to the river (river diving between hot sauna sessions). The building is closed and they open with money for minimum 15 people. On Tievatuvantie I let Muotkan Maja on right and on walking/ski tracks (no tracks yet, too less snow), exit the ski track that follows Kakslauttanen river to Sivakkaoja fireplace. From here I turn right on Ruijanpolku to the walking/ski track that will take me to Niilampää. The landscape is amazing and the sunset is spectacular. There is still light at 15.05 when I reach the cabin (three hours of walking)!Niilampää este toamna unul din locurile unde se adună turmele de reni și proprietarii își împart animalele. Fiecare animal este marcat și treaba e destul de ușoară. Acum încă mai văd o turmă de reni ce aleargă prin țarcul special. Intru în cabană, mă bucur de căldură și scriu în caietul cabanei. Mai jos vedeți regulile de conviețuire în cabanele din Finlanda. 

1. Bagajul se păstrează în afara cabanei. Nu aduceți combustibili lichizi sau gazoși în cabană.

2. Verificați dacă soba e OK și fără cenușă înainte să faceți focul. Aveți grijă cu focul și stingeți-l când plecați. Dacă găsiți defecte. notați în caietul cabanei.

3. Folosiți lemnele puse la dispoziție. Spargeți cel puțin cantitatea de lemn pe care ați folosit-o. Facerea de ”kiehinen”, așchii rotunde pe lemne, este un gest frumos pentru următorii vizitatori. 

4. Scrieți numele, data vizitei și planurile pentru următoarele zile în caietul cabanei. Aceste informații sunt necesare dacă veți fi căutați. 

5. Când plecați goliți gălețile de apă, gunoi și compost. Un călător decent își ia gunoiul în afara parcului. Închide soba și închizătorul de gaz. Nu lăsați mâncare să fie mâncată sau împrăștiată de șoareci de câmp.

6. Lasă cabana și mediul într-o formă mai bună decât ai găsit-o!

După vreo 40 de minute de stat (timpul trece mai repede când e frig), închid totul și pornesc pe poteca de mers/schi/snowmobil spre Kiilopää. O cunosc de anul trecut! 

Niilampää is one of the places where the reindeer herds gather in autumn and the owners take their animals. Each animal is marked and the job is pretty easy. Now I see a reindeer herd in the special yard. I enter the cabin, enjoy the warm and write in the cabin's guest book. Below you can read the living rules in the finnish cabins. 

1. Your backpack is to be kept outside the cabin. Do not bring liquid or gas fuel in to the cabin.

2. Check that the stove is OKand it's empty of ashes before you light a fire. Be careful when handling fire and put it out when you leave the cabin. If you find any defects, mention about it in the guest book. 

3. Use firewood sparingly. Chop at least the same amount of firewood you've used. Making of ”kiehinen”, curly wood chips for lightning a fire, is a nice gesture for next visitors. 

4. Write down your name, the date of your visit and your plans for the next days to the guest book. These informations help in case you need to be searched for. 

5. When you leave empty the water, rubbish and compost buckets. A decent hiker carries his own rubbish out of the park. Close the gas stove and the gas bottle faucet. Do not leave food to be spoiled or eaten by voles.

6. Leave the cabin and its environs in a better shape that they were before your arival!

After about 40 minutes of staying here (time goes faster when it's cold), I close everything and start on the walking/ski/snowmobile track to Kiilopää. I know it from the last year!

Cam într-o oră și câteva minute ajung la Kiilopää și mă năpădesc amintirile de anul trecut. Cumva le stopez, intru în recepție, fac câteva poze la anotimpurile lapone și cobor la saună pentru o relaxare dorită. Acum sunt ca și acasă, cei 6 kilometri până la Kiltamaja sunt o joacă pe care o rezolv după vreo oră de relaxare.

In about one hour I reach Kiilopää and the memories from the last year come together. I stop them in some way, enter in the reception, take some pics at the lappish seasons and go down to the sauna for the wanted relaxation. Now I am like home, the 6 km to Kiltamaja are a child game that I solve after one hour of relaxing.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu