marți, 15 ianuarie 2019

Ivalo-Saariselkä-Kiltamaja 24.11.2018

Ro:

Zbor spre Laponia, mai exact spre Ivalo (cred că este cel mai nordic aeroport comercial)... Da, prieteni, Laponia există! Nu e doar acel loc magic din povești, cu reni, spiriduși și Moș Crăciun. Toate astea sunt chiar reale. Chiar dau din casă spunând că pe toți cei de mai sus îi am colegi. Și e al doilea an, cam știu cum ce se mănâncă treaba și ce am de făcut.

Chiar din prima zi văd diferențe mari față de anul trecut: am și colegi vechi și colegi noi. Coordonatoarea noastră, suedeza Ulrika, este foarte faină (l-a înlocuit pe bunul Henkka de anul trecut) și e total diferită față de anul trecut. De fapt e aceeași, doar că postul pe care lucrează o face altfel. Sau așa a fost dintotdeauna! Dovadă că niciodată nu trebuie să judecăm oamenii după conjunctura în care îi întâlnim. O parte din colegi îmi sunt cunoscuți de anul trecut, alții sunt noi... Și toți vor dovedi (acum mă refer la colegii de cazare) că în puțin timp vom deveni ca o familie.

Mă bucur de ultimele zile cu soare, primesc de la sediu lenjeria (așa cum e în mailul informativ) și sunt condus (cu mașina) la cabana Kiltamaja unde voi sta toată perioada. Anul trecut am fost mutați chiar pe 31 decembrie în altă locație, acum vom afla cu bucurie ceva mai încolo că putem sta până pe 6 ianuarie aici. Kiltamaja este o căbănuță aflată între Kakslauttanen (complex hotelier) și Tievatupa, un alt loc de cazare al colegilor. La Tievatupa am fost mutați anul trecut din Kiilopää... Suntem mai aproape de Kakslauttanen (10 minute de mers) decât de Tievatupa (25-30 de minute). Chiar dacă par să laud cabana, nu intenționez asta. Doar pot spune că, exceptând cazarea din Laanila a unor colegi (primele două săptămâni), este cea mai bună cazare de până acum: mult spațiu comun, suficient spațiu privat, bucătărie mare, saună, camere de uscat rufe, spațiu mare în fața cabanei, loc de foc, distanță mică față de strada Kiilopääntie și de cea principală!

Cu ceva timiditate îmi cunosc colegii și datorită lui Marcelo mă obișnuiesc foarte repede cu ceilalți. Spre seară primesc mesaj cu întrebarea dacă pot lucra mâine. Da, bineînțeles! Și așa începe practic sezonul...

En:

Flight to Lapland, more exactly to Ivalo (I think it is the northernmost commercial airport)... Yes, my friends, Lapland exists! It is not only that kids stories magical place, with reindeers, elves and Santa Claus/Father Christmas. All of these are real. I even tell some pre-details by telling you that all were my colleagues. And it is the second year, I know exactly what I have to do.

Starting with the first day I see big differences comparing to last year: I have new and old colleagues. Our coordinator, the sweddish Ulrika, is very cool (she replaced the good Henkka from last year) and she is totally different comparing to last season. Maybe she is the same and the post she has makes her different. Or she was like this all the time! This is a proof that we should never judge people according to the conjuncture. I know some of the colleagues and some are new... All will prove (I'm talking about the same housing colleagues) that we become a family in a very short time.

I enjoy the last days with sun, I get the linen from the office (as it is in the info mail) and I am driven (by car) to Kiltamaja cabin where I will live for all the period. Last year we were moved on December 31st in another location, now we'll find that we stay here until January 6th. Kiltamaja is a cabin between Kakslauttanen (hotel complex) and Tievatupa, another housing for us. We were moved last year from Kiilopää to Tievatupa... We are closer to Kakslauttanen (10 minutes walking) than Tievatupa (25-30 minutes). Even if I seem to praise the cabin, it is not my intention. I can say that, except the Laanila housing for some colleagues for the first two weeks, it is the best housing until now: a lot of common space, enough private space, big kitchen, sauna, drying rooms, big room/space in front of the cabin, fireplace, small distance to Kiilopääntie street and the main one!

With shyness I meet my colleagues and due to Marcelo I accomodate fast with all of them. In the evening I get a message asking if I can work tomorrow. Yes. of course! And so the season starts...


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu