joi, 16 martie 2017

Maroc 19-30.08.2016 - ziua a opta/the eighth day 27.08.2016

De data asta pentru micul dejun mergem în stânga de la riad (în ultimele două zile tot mâncasem la terasa de la primul colț la dreapta față de riad). Văzusem o terasă faină în piațeta din capătul străzii. Chiar Ștefan văzuse acolo un personaj interesant, o doamnă la vreo 60 de ani mai non-conformistă care vorbea cu toți și părea să fie o obișnuită a locului. Ca idee, terasa asta este vis-a-vis de restaurantul La cantina, acum închis. Uitați cum arată piațeta și micul dejun. Mic dejun după care vizităm un magazin de preșuri/covoare și vânzătorul nu reușește să ne vândă nimic. Doar voiam să vedem cum sunt făcute preșurile din tot felul de cârpe!

For the breakfast we go from the riad to left (in the last two days we ate at the terracce at the first corner from the riad to right). We saw a nice terrace in the small place at the end of the street. Ștefan even saw an interesting character, a lady about 60 years old, non-conformist, talking to everybody and looking very usual for the place. This terrace is vis-a-vis to La cantina restaurant, closed now. Look at the place and the breakfast. After breakfast we visit a carpet shop and the seller doesn't manage to sell us anything. We just wanted to see how the carpets are made!Ne întoarcem la riad, strângem bagajele și lăsăm rucsacii în hol la recepție și mai facem o ultimă plimbare spre piața Moulaiy Hassan să mai vedem o dată oceanul. Cine știe când l-om mai vedea... Vreo oră explorăm stâncile și mica plajă de sub zidurile medinei și sunt chiar încântat de vocea oceanului îmbinată aici cu cea a pescărușilor.

We turn back to riad, pack everything and let the backpacks in the hole near reception and go for the last walk in place Moulaiy Hassan to see the ocean one more time. Who knows when we'll see it again... We explore the rocks and the small beach under the walls of medina and I am delighted with the voice of the ocean and the gulls.


Ne luăm rucsacii de la riad și pe (de acum) bine-cunoscutele străduțe ieșim prin Bab Marrakech și facem dreapta spre turnul Borj Bab Marrakech și autogara Supr@tours. De aici luăm autocarul spre Marrakech la ora 15.15. Mai avem ceva timp, plătim și taxa de bagaj (80dh+5dh) și pe rând convenim să mai facem o mică plimbare. Ștefan stă la autogară și eu merg prin părculețul aflat între zidurile medinei și complexul comercial Bin al Aswar. E frumos aranjat și cultivat în căldura oceanică, văd un afiș al centrului de bijuterii artizanale înființat în 1908 (observați simbolul berber), intru printre terasele închise și ies în parcul de lângă Bab Sbaa. Bineînțeles că mai merg o dată la plaja mării celei mari și mă întorc la Ștefan. 

We take the backpacks and on the (now) well-known streets we go out of medina through Bab Marrakech and turn right to Borj bab Marrakech tower ant Supr@tours bus station. We will take the bus at 15.15 to Marrakech. We still have some time, pay the baggage tax (80dh+5dh) and establish to have a little walk each of us. Ștefan stays at the bus station and I walk in the small park between the walls of medina and commercial complex Bin al Aswar. It is well cared in the oceanic warm, I see a poster of crafted jewelry started in 1908 (you can see the berber sign), I enter between clod terraces and go out in the park near Bab Sbaa. Of course I go one more time to the beach of the biggest sea and turn back to Ștefan.


Ne îmbarcăm (în toată învălmășeala obișnuită) și pornim la ora stabilită spre Marrakech. Nu am wireless în autocar (ca la venire) și ca urmare pentru trei ore voi urmări peisajul. Ca la venire singura pauză este la terasa aflată la vreo oră de Essaouira și apoi drumul e în sens invers față de cel de la venire. Vă las doar câteva imagini din călătoria de trei ore și jumătate până la Marrakech. 

We embark (in all the usual crowd) and start at the precise hour to Marrakech. I don't have wireless in the bus (as in the coming bus) and for the next three and 1/2 hours I will watch the landscape. The only stop is at a restaurant about one hour from Essaouira and the way is the same as three days ago. You can see it in some imagine going to Marrakech.Fiindcă de acum știm prețurile, ieșim din autogară și primul taxi ne cere 30dh până la Jamaa el Fnaa. E un preț bun și urcăm în el. Aranjasem prin internet (wireless la riad) pentru încă o noapte la riadul Rose du Desert (exceptand ultima noapte care era deja rezervată) și ca urmare mergem direct acolo. Pe jos pe drumul cunoscut ajungem în piațeta intrării în palatul regal și pe strada Sidi Abdelazziz intrăm în souk și apoi pe Arset Azoual ajungem la Riad. Ne întâmpină bunul prieten Youssef și de data asta ne dă camera Rose. Camera Tulipe de data trecută este ocupată. Suntem încântați de baia foarte mare și vom vedea de fapt că zgomotele sunt buba acestei camere. Nu contează! Când ne simțim acasă! Ne odihnim un pic și spre seară vrem un singur lucru: să mergem la terasa restaurantului Argana de unde să mai admirăm încă o dată Jamaa el Fnaa la ceas de seară. Și, bineînțeles să facem poze și să savurăm o înghețată!

Because we know the prices, we go out of the bus station and the first taxi asks for 30 dh to Jamaa el Fnaa. it is a good price and we go with him. We arranged through internet (wireless at the riad) for one more night at rian Rose du Desert (except the last night already reserved) and we go directly there. Walking on the known way we reach the place at the front of the royal palace and on the streets Sidi Abdelazziz we enter the souk and then on Arset Azoual we reach the riad. We are welcomed by our good friend Youssef and he gives us the room Rose. Tulipe is busy now. We are delighted with the big bathroom and will find out that the noise is the minus of this room. It doesn't matter when we feel at home! We rest for a while and in the evening we want only one thing: to go at the terrace of Argana restaurant to admire once again Jamaa el Fnaa in the evening. And, of course, to take pictures and eat one ice-cream!
Ieșim în piață și prin souk facem cumva de ieșim în drumul spre hotel pe lângă palatul regal. E 23.30 și facem o poză la un termometru pentru a vă arăta câte grade sunt acolo. Chiar ne opresc niște polițiști să ștergem pozele și ne lasă în pace când se conving ce am vrut să surprindem. Alte străduțe în 10 minute suntem la riad. Ca de obicei duș și somn!

We go in the market and we find the way in the souk to the clasical way to the riad near the royal palace walls. It is 23.30 and we make a picture to a thermometer to show you the temperature there. Some policemen stop us to delete the picturea and leave us alone when they understand our purpose. Other small streets and in 10 minutes we are at the riad. As usual shower and sleep!Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu