luni, 18 februarie 2019

Rönkönlampi 02.01.2019

Ultima zi în Laponia, mâine cobor spre sud... Deci e cazul să fac ceva specific pentru locul ăsta! Peter mă întreabă de o tură pe schiuri de fond, nu prea lungă fiindcă nu a mai schiat de ceva timp. Bun, mergem! Închiriem schiuri de la Kakslauttanen și mergem până la Rönkönlampi și înapoi, undeva până în 17 kilometri. Sunt mai jos de -26 de grade, dacă stai pe loc cam îngheți! Eu știu ce schiuri îmi trebuie, pentru Peter aleg niște schiuri greșite (sunt pentru skating ski, nu pentru mers) și abia jos la traseu ne dăm seama fiindcă nu reușim să le fixăm. Cât se întoarce și ia schiuri bune, eu merg până la primul pod și înapoi ca să nu mă ia frigul...

Last day in Lapland, tomorrow down to south... So I have to something specific for this place! Peter asks me about a xc ski trip, not too long because he didn't ski for some time. Ok, we go! We rent skis from Kakslauttanen and we go to Rönkönlampi and back around 17 km totally. There are below -26 degrees, you freeze if you stand still! I know what kind of skis I need, I choose some wrong skis for Peter (the chosen are for skating ski, not for walking) and we realize this down at the track when we try to fix them. While he returns with good skis, I walk to the first bridge and back for not freezing...


Mergem amândoi pe traseu și e destul de simplu și frumos în același timp. Avem zone de urcat (în V) sau de coborât unde alunecăm cum plăcere. Pentru el e chiar mai simplu, având aproape jumătate din greutatea mea. Mai facem ceva poze prin rozul interesant al cerului, ajungem la podul pe sub Kiilopääntie și ajungem pas cu pas la intersecția Ahopäännokat la poarta de reni. Mai avem 4.7 km până la Rönkönlampi. Așa că pornim cu elan și la urcări și la coborâri. După vreo doi kilometri e o pantă faină și lui Peter îi scapă de pe cap căciula din blană închiriată. Gândul nostru e că cineva o ia și o duce la cine știe ce centru de închirieri. Dar, după cum vom vedea, o vom găsi pe un stâlp indicator pe marginea pistei! Ultimii doi kilometri sunt o coborâre continuă și ne vom opri exact la cabana cu loc de foc Rönkönlampi. E un frig de avem nevoie de puțină pauză de dezgheț! Niște apă, câțiva biscuiți, câte o mandarină și câteva poze și suntem gata de întoarcere. 

We both go on the track and it is easy and beautiful in the same time. We have up areas (in V position) or down areas where we slide with a big pleasure. It is easier for Peter having the weight half as mine. We take some pics in the interesting sky pink, reach the bridge under Kiilopääntie and step by step we reach Ahopäännokat cross at the reindeer gate. We have 4.7 km more to Rönkönlampi. So we start with impetus for ups and downs. We have a fine down slope after 2 km and Peter loses the rented fur hat. We are thinking that someone might take it to who knows which renting place And, as we'll see, we'll find it on a sign pole on the margin of the track! The last 2 km are a continuous down slope and we stop at Rönkönlampi fireplace cabin. It is such cold that we need a break for un-freeze! Some water, some biscuits, a mandarine for each and some pictures and we are ready to go back.


La întoarcere mergem ceva mai repede și în 28 de minute suntem la poartă, cu recuperarea căciulii. Chiar și cu câteva pauze de poze! Ca să schimbăm ruta, facem dreapta spre Kakslauttanen. E și mai scurt cu 600 de metri. Fiecare înaintează în ritmul lui și ne regrupăm după urcușurile mai grele. În 21 de minute ieșim la capătul pistei la destinație. Ce plăcere și bucurie a mișcării. Pentru Peter a fost puțin obositor și cred că l-am cam ”tras” cam repede. Ca să nu înghețăm! Mergem la locul de închirieri, lăsăm schiurile și apoi acasă. Puteți vedea mai jos ce temperatură este când ajungem la ușa cabanei!

We walk faster on return and we reach the gate in 28 minutes, with the fur hat back to us. Even with some photo breaks! To change the route, we turn right to Kakslauttanen. It is shorter with 600 meters. Each of us has his own pace and we re-group after difficult ups. In 21 minutes we reach the end of track at the destination. What a pleasure and joy of moving. It was tiring for Peter and I think I ”pulled” him too much. For not freezing! We go to the rental place, let the equipment and then go home. You can see the temperature when we reached home!

Și ca final, uite ce ne trimite Marcelo pe grup de la noul lui loc de muncă din apropiere de Rovaniemi...

And in the end, look what Marcelo sends us on the group from his new job close to Rovaniemi...

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu