miercuri, 13 februarie 2019

Kiilopää xc ski 29.12.2018

Primisem un pont că se pot închiria schiuri gratuit de la Kakslauttanen și ca urmare azi închiriez schiuri pentru câteva ore, chiar dacă mi se spune că sunt pentru 24 de ore. Puțin după 11.30 sunt pe traseu și doar vreau să mă plimb un pic. Trec de Tievatupa și fac dreapta spre Muotka Maja. Abia acolo îmi dau seama că e un singur traseu spre Niilampää și, din explicațiile angajaților, trebuie să mă întorc puțin pentru a intra pe traseul de pe malul râului Kakslauttanen. Îmi e cunoscut drumul și mă opresc din când în când pentru poze. M-am întâlnit cu trei perechi și ultima mă întreabă dacă nu vrau să îmi facă poze (suntem la intrarea în parc). Nu vreau, fac poze la natură! Le mulțumesc și merg mai departe până la Sivvakaoja și Sivakkalaavunvaara. Am mai fost pe aici și acum începe noul.

I got a tip about renting skis from Kakslauttanen for free and today I rent skis for a few hours, even if they tell me for 24 hours. A few minutes before 11.30 I start on the track and I just want a short walk. I pass Tievatupa and turn right to Muotka Maja. I realize there that I have only one track to Niilampää and I understand from the employees' explanations that I have to turn back to catch the track on Kakslauttanen river. I know the track and stop from time to time for pics. I met three pairs and the last one asks me if I want some pictures (we are at the entry of the park). I don't want, I make nature pictures! I thank them and move on to Sivvakaoja and Sivakkalaavunvaara. I've been here and the new starts now.

Am doar 1.9 kilometri până la Kiilopää, lejer. Cotesc la stânga, urc o primă pantă și apoi traseul e foarte fain, puțin curbat, până la o poiană de vis cu copacii acoperiți cu zăpadă. Traversez poiana aproape nevăzând traseul (se pare că nu merg prea mulți pe aici), cotesc ușor la stânga și urmează un coborâș lung aproape până la intersecția Sivakka de unde mai am 400 de metri la vale. Știu zona fiindcă mai fusesem pe schiuri în circuitul lung de două zile în jurul muntelui Kiilopää. Cumva regret că nu am oprit să vorbesc cu o colegă și doar am salutat-o din mers. E așa o plăcere să aluneci, sper că a înțeles... Stau vreun ceas înainte să plec mai departe.

I have only 1.9 km to Kiilopää, easy. I turn left, go up on a first slope and then the track is fine, a little curved, to a dream clearing with the trees covered with snow. I pass the clearing almost without seeing the track (it seems that not so many people ski here), soflty turn to left and I have a long down slope almost to Sivakka cross and then I have 400 m more down. I know the area because I've been here on the 2 days long circuit around Kiilopää. I regret that I didn't stop to talk to a colleague and I just saluted her while going down. It is such a pleasure to slide, I hope she understood... I stay about one hour at Kiilopää before moving on.

Se întunecă și chiar sunt relaxat. Traseul de acum încolo este printre cele câteva luminate (din câte știu până la ora 22.00). Așa că urmez liniile până la intersecția Ahopäännokat (jumătate din traseul pe dreapta drumului de mașină), cotesc stânga pe sub drum și mai departe urmez traseul care mă duce spre Kakslauttanen. Puțin înainte să ajung la locul de închirieri văd o mașină blocată în zăpadă. Sunt doi asiatici care nu știu ce să facă. Au chemat ajutoare de la hotel să îi scoată de acolo. Și vin două fete. Ce să facă ele cu o mașină super puternică în zăpadă... Hai să îi ajut! Săpăm să facem loc roților și cu ajutorul tuturor (cu fetele de la hotel și cu fata din mașină împingem din spate și reușim să scoatem mașină, bărbatul e la volan) punem mașina pe mijlocul traseului. Le menționez că pe aici se merge doar cu schiuri, nu cu mașina. Cu mulțumiri merg mai departe să las schiurile și apoi acasă. 

It is getting dark and I am relaxed. The track is lighted (there are some lighted until 22.00 as I know). So I follow the lines to Ahopäännokat cross (half of the track on the right of the car road), turn left under the bridge and follow the track to Kakslauttanen. A few hundreds meters before the renting place I see a car blocked in snow. There are two Asians who don't know what to do. They called at the hotel for some help and two girls come. What can they do with a powerful car... Let's help! I clean the snow in front of the wheels and with all the people (the hotel girls and the girls from the car, the man is driving) we put the car on the middle of the track. I tell them that this is only for skis, not for the car. With thanks from them I continue to the renting place and then home. 


O mică pauză pentru ultimele raze de lumină și acasă colegii vor să facă foc afară. Eu nu aș ieși că am cam înghețat astăzi și până la urmă ies și eu ceva mai târziu.

A small break for the last light rays and my colleagues want to make a fire outside. I am a little frozen and finally I go out later.
Ana ne învață cum să facem un fel de pâine daneză (snobrød). De fapt ea pregătește coca și fiecare își va face pâinica pe foc, atât de crudă sau arsă cât îi dorește inimioara (”pipota” cum spune o dragă prietenă). Mulțumiri calde, Ana! E genială!

Ana teaches us how to make danish bonfire bread (snobrød). She makes the dough and each of us will make his/her own bread on fire, as raw or burnt as the heart wants (”the gizzard” as a dear friend says). A lot of warm thanks, Ana! It is amazing!Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu