joi, 31 mai 2018

Varșovia/Warsaw 12.01.2018

Ca orice călător dornic de verde, astăzi caut să explorez cât mai mult din parcurile Varșoviei. Mă trezesc lejer și pe la miezul zilei pornesc la plimbare. De la cazare cobor pe Marszałkowska până în platz Zbawiciela. E un bulevard larg, foarte asemănător cu cele de acasă, cu clădiri mai mult sau mai puțin aranjate. Citesc puțin din istoricul piațetei (e un panou aproape la fiecare piațetă mai mare) și las în stânga străzile care mă duc la parcul Łazienki Królewskie. Îmi promit să ajung mai încolo aici fiindcă par să fie multe locuri de văzut! Las Biserica Sfântului Salvator (Kościół Najświętszego Zbawiciela) parțial în reconstrucție și pe Mokotowska merg spre metroul Politehnika și parcul Józef Piłsudski de pe terenul Mokotow. Aici a fost un aeroport! Detalii după câteva imagini ;)!

As any traveler willing for green, today I try to explore the parks of Warsaw. I wake up late and start my walk around noon. From accomodation I go down on Marszałkowska to platz Zbawiciela. It is a large boulevard, similar to the ones from home, with more or less repaired buildings. I read some of the history of the square (there is a historic panel in most of the important squares) and let on the left the streets that would take me to Łazienki Królewskie park. I promise myself to go there later because there seem to be a lot of places to see! I let the Church of Holy Savior (Kościół Najświętszego Zbawiciela) on the left, partially in reconstruction and go on Mokotowska to Politehnika metro station and Mokotow field Józef Piłsudski park. It was an airport here! Details after a few images ;)!

Parcul a fost amenajat în anii 1970-1980 pe spațiul fostului aeroport Mokotow și împărțit în două părți (Śródmieście - care înseamnă Centrul Civic - și Ochota). Cele două părți sunt unite pietonal printr-o pasarelă peste aleja Niepodległości. Pe rând aici a fost centru de antrenamente militare sau de călărie, aeroport, zonă de hangare și fabrici, zonă de zbor sportiv și de zeppeline. În 1930 aeroportul a fost închis și mutat la Okęcie și după funeraliile lui Józef Piłsudski din 1935 s-a început amenajarea parcului. Intru pe lângă monumentul cavaleriei poloneze și, pe lângă structura subterană, ajung la pasarela ce mă duce în zona Ochota. Vreau neapărat să ajung la statuia Câinelui vesel și printre alte și alte monumente și pe strada Batorego și alte străduțe ajung la palatul Belwederski din parcul amintit mai devreme. Ca observație la un moment dat am trecut strada Puławska! Evident că pentru polonezi e o denumire obișnuită, nu are nici o rezonanță cu limba română :D!

The park was arranged in 1970-1980 on the space of the former Mokotow airport and split in two parts (Śródmieście - Civic Center - and Ochota). The two parts are united by a pedestrian passage over aleja Niepodległości. It was a military or cavalry training center, airport, hangars and factory halls area, sport flight and zeppelin area. In 1930 the airport was closed and moved to Okęcie and the park was begun after the funerals of Józef Piłsudski in 1935. I pass the monument of the pollish cavalry and, by the underground structure, reach the passage that takes me to Ochota. I want to see the Happy Dog statue and among other monuments and on Batorego street and other small streets I reach Belwederski palace from the above mentioned park. As observation I passed Puławska street at one moment! No linguistic connection with the romanian words :D!
Din fața palatului fac stânga pentru a intra în parcul Łazienki Królewskie și mă opresc câteva secunde în fața statuii lui Józef Piłsudski, o personalitate foarte mare în istoria Poloniei, primul mareșal (din 1920), ministru al apărării, șef de stat (1918-1922) și conducător de facto (1926-1935) al celei de-a Doua Republici Poloneze.

From the palace front I turn left to enter Łazienki Królewskie park and stop for a few seconds in front of Józef Piłsudski statue, a big personality of Poland history, first marchal (from 1920), minister of defence, state chief (1918-1922) and leader de facto (1926-1935) of the Second Pollish Republic.
Parcul este imens și cuprinde multe obiective turistice: muzeul, statuia și banca lui Chopin, statuia lui Henric Sienkiewicz, Pavilionul Alb (Biały Domek), Orangeria Veche din parcul regal Łazienki,  Pavilionul Japonez, palatul Łazienki (Pałac na Wyspie, Palatul de pe Insulă) și amfiteatrul, Muzeul Vânătorii și Călăriei, Muzeul Trăsurilor, palatul Myślewicki (Pałac Myślewicki), blazonul regal (Kartusz z herbem Stanisława Augusta), statuia lui Ioan Sobieski III (da, este acel Sobieski din ”Sobieski și românii” a lui Costache Negruzzi) și Ermitajul. Nu dau și alte detalii, dacă sunteți curioși le aflați voi. Un amănunt important: toaleta de lângă muzeul Vânătorii este gratuită!

The park is huge and has some touristic objectives: the museum, the statue and the bench of Chopin, the statue of Henric Sienkiewicz, The White Pavilion (Biały Domek), Royal Łazienki park old Orangery, The Japanese Pavilion, Łazienki palace (Pałac na Wyspie, Palace on the Isle) and the amfitheater, The Museum of Hunting and Horsemanship, The Museum of Carriages, Myślewicki palace (Pałac Myślewicki), the royal coat of arms (Kartusz z herbem Stanisława Augusta), the statue of Jan Sobieski III (yes, that Sobieski from ”Sobieski și românii” written by Costache Negruzzi) and Ermitage. I don't give other details, you can find them if you are curious. One important detail: the toilet near the Museum of Hunting is for free!
Ies din parc și merg pe aleea Kusocińskiego dintre canalul Piaseczynski și stadionul Wojska Polskiego (Stadion Miejski Legii Warszawa im. Marszałka J. Piłsudskiego) până la bulevardul Czerniakowska. Nu e trecere de pietoni și vreau inițial să folosesc lifturile care mă urcă și coboară de pe pasarela pietonală. Doar că au camere și cred că funcționează doar când sunt persoane cu cărucioare. Așa că urc și cobor pe scări pe partea cealaltă. Cumva trec prin zona de scurgere a unui mic golf amenajat sportiv și pe Zaruskiego ajung pe o pasarelă pentru biciclete la podul Łazienkowski. Recunosc că merg un pic ilegal pe partea cealaltă fiindcă nu văd posibilitate pietonală de a parcurge podul. Folosesc pasarela pentru biciclete care mă duce în zona Praga Poludnie. Adică am și ajuns în Praga :D! Ce repede! În capătul celălalt al podului găsesc alei care mă conduc prin zona verde (sunt câteva locuri de plajă pe malul Vistulei) pe sub podurile Poniatowskiego, Średnicowy feroviar și Świętokrzyski (las pe dreapta stadionul național) până la canalul portului pe care îl pot depăși doar pe podul rutier. După ce trec canalul pe dreapta las monumentul familiei  Kościuszko (Pomnik Kościuszkowców) care comemorează încercările de a ajuta răscoala din Varșovia. Urmăresc să ajung la o catedrală înaltă pe care o văzusem de aseară și ajung la ea pe străzile Stefana Okrzei și Józefa Sierakowskiego. Pe ultima dau de Casa Academică Evreiască unde au stat studenții care nu aveau acces în alte cămine.

I exit the park and walk on Kusocińskiego alley between Piaseczynski channel and Wojska Polskiego stadium (Stadion Miejski Legii Warszawa im. Marszałka J. Piłsudskiego) to Czerniakowska boulevard. There is no pedestrian passing and I want initially to use the lifts for up/down of the passage. They have cameras and work only for wheelchair persons. So I go up and down on the stairs. In some way I pass the drain area of a small golf arranged for sports and on Zaruskiego I reach a cycling road to Łazienkowski bridge. I admit that I walk ilegally on the other side of the river on the cycling passage because I don't see any pedestrian posibility to walk on the bridge. I use the cycling passage to go to Praga Poludnie area. This means I am in Praga :D! So fast! On the other side of the bridge I find alleys that take me through the green area (there are some small beaches on Vistula shore) under the bridges Poniatowskiego, Średnicowy train bridge and Świętokrzyski (I let the national stadium on the right) to the port's channel which I can pass on the car bridge. I pass the bridge, let on the right the monument of Kościuszko family (Pomnik Kościuszkowców) which comemorates the attempts to help the Warsaw uprising. I want to reach a high cathedral that I saw last evening and reach it on Stefana Okrzei and Józefa Sierakowskiego streets. On the last one I find the Jewish Academic House where stood the students with no access to other dorms.


Catedrala Sf. Florian (Katedra Rzymskokatolicka Pw. św. Floriana) a fost construită la sfârșitul sec. XIX ca o formă de rezistență la numărul mare de biserici ortodoxe rusești construite sub puterea ducelui de Varșovia. Având două turnuri impozante de 75 de metri înălțime, biserica domină districtul estic Praga al Varșoviei și a fost numită bazilică minoră în 1992. În fața catedralei este statuia capelanului Ignacy Skorupka care a murit în lupta din Varșovia din 1920 încurajând soldații cu crucea în mână pe câmpul de luptă.

St. Florian cathedral (Katedra Rzymskokatolicka Pw. św. Floriana) was built at the end of XIX century as a form of resistance to the bug number of russian orthodox churches built under the power of duke of Warsaw. Having two 75 meters tall imposing towers, the church dominate Praga eastern district of Warsaw and was declared basilica minor in 1992. In front of the cathedral we can see the statue of chaplain Ignacy Skorupka who died in the battle of Warsaw in 1920 encouraging the soldiers with the cross in his hand on the battle field.Mai am doar să mă întorc spre casă. Sunt mulțumit de lungile explorări de astăzi. Chiar în fața catedralei pe un colț găsesc un restaurant-autoservire ieftină. Păcat că cei care sunt aici nu știu engleză ca să putem vorbi și pe nici un meniu nu este nici o poză să îmi dau seama ce este. Și plus că nu mai e deschis mult timp. Așa că mai rabd un pic de foame...

Pe aleja Solidarnosci și apoi pe podul (most, cunosc cuvântul din Praga de acum ceva ani) Śląsko-Dąbrowski intru în orașul vechi și mă trezesc în Piața Veche (Stare Miasto) unde este coloana lui Sigismund. De aici cobor pe cunoscuta Krakowskie Przedmieście, mai observ și alte clădiri sau statui care îmi scăpaseră ieri, citesc câte ceva despre bulevardul Świętokrzyska și mă apropii de casă. Dibuisem un restaurant egiptean un aveau tot felul de mâncăruri arăbești și îmi fac cinste cu șaorma la farfurie pe care o vedeți în ultima imagine. Seara doar mai caut ce aș mai putea vedea mâine pe net și somn de voie. Și fac rezervare pentru trei nopți la hostel Rynek 7 din Cracovia! Anticipez, va fi fantastic acolo!

I only have to go back home now. I am satisfied with my today long explorations. In front of the cathedral on a corner I find a cheap self serving restaurant. It is so bad that no one knows english, the menus are only in pollish and they have no pictures. And it closes in about half an hour. So I starve a little more... 

On aleja Solidarnosci and then the bridge (most, I know the word from Prague a few years ago) Śląsko-Dąbrowski I enter the old town in Old Square (Stare Miasto) where is the Column of Sigismund. From here I go down on the known Krakowskie Przedmieście, observe some buildings and statues that I missed yesterday, read something about Świętokrzyska boulevard and get close to home. I know about an egyptian restaurant close to my hostel with all kind of arabian food and eat a good plate shaorma which you can see in the last image. In the evening I check what I could do tomorrow and go to sleep. And I make reservation for three nights at Hostel Rynek 7 in Krakow! I anticipate, it will be amazing there!
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu